Het meest duurzame
bedrijf ter wereld

Verandering is mogelijk

 

Corporate Knights’ Global 100 duurzaamheidsindex

Elk jaar rangschikt Corporate Knights de 100 meest duurzame bedrijven ter wereld. Deze ranglijst is sectoroverschrijdend. Corporate Knights kijkt daarbij naar de sectoren industrie, financiën, IT, consumenten en gezondheidszorg.

Volgens de Corporate Knights 2020 Global 100 index van de meest duurzame bedrijven zijn wij het meest duurzame bedrijf ter wereld. En dat terwijl we tien jaar geleden nog een van de meest fossiele-brandstof-intensieve energiebedrijven van Europa waren.

Onze eerste positie in de Global 100-index is een mooie erkenning van onze transformatie van de afgelopen tien jaar van een fossiel naar een groen energiebedrijf. Als wereldleider op het gebied van windenergie op zee hebben we onze bedrijfsvoering substantieel uitgebreid en daarbij onze CO2-uitstoot aanzienlijk verminderd. We hebben onze CO2-uitstoot met 83% verminderd en in 2025 willen we CO2-neutraal zijn met onze energieopwekking en -activiteiten. Wij verlagen onze uitstoot veel sneller dan wat de klimaatwetenschap voorschrijft om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken.

We moeten nu handelen

In het licht van de wereldwijde klimaatcrisis is verandering essentieel. Om een klimaatramp af te wenden, moeten we volgens wetenschappers vóór 2030 wereldwijd onze CO2-uitstoot hebben gehalveerd, maar deze blijft nog steeds elk jaar stijgen. Bijna 75% van de mondiale emissies is afkomstig uit de verbranding van fossiele brandstoffen, dus in de strijd tegen klimaatverandering is de transitie naar hernieuwbare energie essentieel.

Hoewel we trots en dankbaar zijn dat wij het meest duurzame bedrijf ter wereld zijn, zijn we ons er tevens pijnlijk van bewust dat de wereld sneller actie moet ondernemen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C, zoals vermeld in het Akkoord van Parijs inzake klimaatverandering. Landen en bedrijven moeten actieve, ambitieuze stappen zetten om hun uitstoot te verminderen, en wel nu. Onze transformatie is het bewijs dat verandering mogelijk is. Lees hier in onze whitepaper meer over welke acties we zouden moeten ondernemen.

 

Het meest duurzame bedrijf ter wereld worden

Een energiebedrijf met de grootte van Ørsted transformeren was niet gemakkelijk, maar het was simpelweg noodzakelijk. We besloten ons bedrijf te veranderen omdat wij ons realiseren dat fossiele brandstoffen noch ecologisch, noch financieel duurzaam zijn. Onze belangrijkste peilers voor de bestrijding van klimaatverandering zijn: 

Kolen uitfaseren
Ons bedrijf was aanvankelijk gebaseerd op fossiele brandstoffen en we waren een van de meest steenkool-intensieve energiebedrijven van Europa. We hebben onze fossiele brandstofactiviteiten echter ontmanteld en richten ons nu volledig op hernieuwbare energie. In 2023 zullen we het gebruik van kolen volledig hebben uitgefaseerd en in 2025 zullen we bijna 100% groene energie genereren. Lees meer over onze hernieuwbare energieoplossingen.

Windenergie op zee
Wij ontwikkelen windenergie op zee, windenergie op land, zonne-energie en opslagoplossingen. We zijn wereldwijd toonaangevend op het gebied van windenergie op zee. Door innovatie en de grootschalige uitrol van offshore windtechnologie hebben we eraan bijgedragen de kosten van windenergie op zee te verlagen. Tegenwoordig is dit in de meeste delen van de wereld goedkoper dan nieuw gebouwde kolen- en gasgestookte elektriciteitscentrales. Dit is een grote verandering die ervoor heeft gezorgd dat de offshore windindustrie is uitgegroeid van een niche tot een wereldwijde en snelgroeiende industrie met de potentie om groene energie te leveren aan honderden miljoenen mensen.

 

Volgende stappen: onze toeleveringsketen ontkolen

Aangezien we de CO2-uitstoot van onze energieproductie bijna hebben geëlimineerd, beginnen we nu aan de volgende stap van ons ontkolingstraject. Onze ambitie is de CO2-uitstoot van onze energiehandel en onze toeleveringsketen in 2032 te hebben gehalveerd in vergelijking met 2018.

 

De noodzakelijke groene technologieën zijn voorhanden. Als landen en bedrijven samenwerken om de groene transformatie echt te versnellen, is het nog steeds mogelijk om de opwarming van de aarde binnen de 1,5 °C te houden.  Zoals ik het zie, zijn we dat aan de wereld verschuldigd.”

-Henrik Poulsen, CEO, Ørsted

Persbericht

 

 

Op een duurzame manier groene energie opwekken

Een wereld die volledig op groene energie draait, stopt de klimaatverandering, stimuleert de sociale ontwikkeling en voedt de economische groei. Maar het nastreven van deze visie moet wel duurzaam gebeuren.

Als koploper in de wereldwijde groene energierevolutie willen we groene energie op een duurzame manier opwekken en de mogelijke negatieve effecten die voortvloeien uit de groene transformatie vermijden of beperken.

Voor ons betekent dit het opnemen van duurzame groeiprogramma's in onze bedrijfsstrategie, het beschermen van de biodiversiteit, eerlijk belasting betalen en het stimuleren van werknemersdiversiteit, met een focus op vrouwelijk leiderschap.

FAQ

Lees onze veelgestelde vragen voor meer informatie over Corporate Knights en bedrijfsduurzaamheid.
 • Wat is Corporate Knights?

  Corporate Knights Inc. is een in Toronto gevestigde uitgeverij en onderzoeksbureau, bestaande uit een driemaandelijks zakenblad over duurzame bedrijfsvoering en een onderzoeksafdeling die ranglijsten en financiële productbeoordelingen opstelt op basis van de duurzaamheidsprestaties van bedrijven. Sinds 2005 stelt Corporate Knights jaarlijks de Global 100 index op van de meest duurzame bedrijven ter wereld – een gezaghebbende en alom gerespecteerde index van de duurzaamheidsprestaties van bedrijven. De Global 100 index wordt elk jaar bekendgemaakt tijdens het World Economic Forum in Davos.

  Het zakenblad van Corporate Knights, met een van de hoogste oplages (147.000) ter wereld, richt zich op het snijvlak van het bedrijfsleven en de maatschappij, is eveneens een prominent merk in het mediagebied omtrent ‘clean capitalism‘. Hun visie is informatie te verschaffen die markten aanzet tot het bevorderen van een betere wereld.

 • Wat is de Corporate Knights Global 100 methodologie?

  In de Global 100 rangschikt Corporate Knights de 100 meest duurzame bedrijven ter wereld, een lijst van de top 1% op het gebied van duurzaamheidsprestaties van bedrijven. De rangschikking is sectoroverschrijdend en omvat de industriële, financiële, IT-, consumenten- en gezondheidszorgsector.

  Voor de Global 100 index van 2020 heeft Corporate Knights in totaal 7.395 bedrijven met een omzet van meer dan USD 1.000.000.000 nauwkeurig beoordeeld op basis van parameters als de productie van CO2 en water, emissieprestaties, betaalde belastingen en genderdiversiteit.

  In de analyse werden de financiële prestaties en de bedrijfslevensduur van de Global 100 bedrijven, die net iets meer dan 1% van de beoordeelde bedrijven vertegenwoordigen, vergeleken met de MSCI All Country World index.

  Volgens Corporate Knights ondersteunt de Global 100 index “dat duurzame bedrijfsprestaties consistent zijn met een gelijk of beter rendement voor beleggers en een langere bedrijfslevensduur”. Bovendien presenteren Global 100-bedrijven volgens hen consequent beter dan MSCI ACWI-bedrijven op het gebied van beloningsverhoudingen tussen de CEO en de gemiddelde medewerker, genderdiversiteit binnen de directie, eerlijk belasting betalen en diverse andere specifieke metingen die zijn meegenomen in de ranking.

  Lees de volledige Corporate Knights Global 100 methodologie hier.

 • Wat maakt Ørsted tot het meest duurzame bedrijf ter wereld?

  Ørsted maakte de afgelopen drie jaar in de Global 100-ranglijst een sprong van plaats 70 in 2018 naar plaats 4 in 2019 tot lijstaanvoerder in 2020. Deze stijging weerspiegelt de substantiële groei van ons bedrijf in combinatie met de drastische vermindering van onze CO2-uitstoot. We zijn ook het eerste energiebedrijf dat bovenaan de Global 100 staat sinds het verschijnen van de eerste index in 2005.

  Volgens Corporate Knights heeft Ørsted de toppositie van de index van 2020 behaald omdat het bedrijf*:

  • het percentage van de omzet afkomstig uit hernieuwbare energie in 2018-2019 met 10% heeft verhoogd van 58,4% naar 68,1%
  • de koolstofproductiviteit en waterproductiviteit met meer dan 50% heeft verhoogd door middel van besparingen op de absolute CO2-emissie en een lager watergebruik in combinatie met een hogere omzet
  • het percentage vrouwelijke bestuurders van 33% tot 38% heeft verhoogd
  • een redelijk aandeel aan belastingen heeft betaald: 34% belasting/EBITDA over de afgelopen vijf jaar, waardoor het bedrijf voor wat betreft deze indicator tot het 92e percentiel behoort.

  *Deze statistieken zijn gebaseerd op onze gegevens van 2018.

 • Wat zijn de 10 duurzaamste bedrijven ter wereld?

  Volgens de index van 2020 van Corporate Knights zijn de groenste bedrijven ter wereld:

  1 Orsted A/S
  2 Chr. Hansen Holding A/S
  3 Neste Oyj
  4 Cisco Systems Inc
  5 Autodesk Inc
  6 Novozymes A/S
  7 ING Groep NV
  8 Enel SpA
  9 Banco do Brasil SA
  10 Algonquin Power & Utilities Corp

  Bekijk hier de volledige lijst van de duurzaamste bedrijven van 2020


 • Wat is het belang van duurzaamheid in het bedrijfsleven?

  Bedrijfsduurzaamheid en klimaatactie zijn mondiale eisen geworden, ontstaan door activistische bewegingen, ambitieuze politici en moedige bedrijfsleiders. Ook in de toekomst zullen deze eisen de leidraad blijven vormen van consumentenvertrouwen en -trouw.

  Wereldwijd beginnen bedrijven, geconfronteerd met de existentiële dreiging van de mondiale klimaatcrisis, meer duurzame manieren van zakendoen te verkennen. Ze houden rekening met het langetermijneffect op het plaatselijke milieu, de gemeenschap en de economie en vragen zich af of hun bedrijf een meetbare, positieve bijdrage levert.

  Bedrijfsduurzaamheid is niet alleen een morele plicht, maar ook een goede zakelijke praktijk. Op dit moment is groene bedrijfsvoering nog een onderscheidende factor, maar in de nabije toekomst zal het de sleutel zijn om een bedrijf te kunnen blijven runnen. Beleggers zijn steeds vaker op zoek naar duurzame bedrijven en naar transparantie voor wat betreft de klimaateffecten van hun investeringen.

  Hoewel er kosten gemoeid kunnen zijn met de transformatie van bedrijfsmodellen om zich aan de wetenschap aan te passen, liggen de kosten voor geen actie ondernemen aanzienlijk hoger.

 

Hoe kunt u helpen om de groene

transformatie te versnellen?

 

Ontdek wat u kunt doen om groene energie te eisen.