Engineering & Science –Building & Construction

Overvågningsspecialist

Forestil dig en fremtid, hvor du arbejder med drift og beredskab på Nybro Gasbehandling og samtidig sikrer døgnovervågning af vores olie- og gasnet på et risikoanlæg med en stærk sikkerhedskultur 

I denne rolle vil du være ansvarlig for at overvåge vores olie- og gasnet 24/7 året rundt. Herudover vil du stå for operationel håndtering af drift og beredskab samt arbejde med at iværksætte og eksekvere beredskabet på tværs af de respektive anlæg.  

Velkommen til NKC, Drift & Optimering 

Du bliver en del af et hold på i alt 10 overvågnings- og driftsspecialister, hvor du sammen med dine kolleger døgnbemander funktionen i hovedsageligt 12-timers skift. Ansvaret dækker Nybro gasbehandlingsanlæg, Filsø oliepumpestation, nordsøledningerne og gasforsyningen fra Nordsøen, samt for en periode håndtering af arbejdstilladelser og sikkerhedsinstruktioner i forbindelse med bygning af anlæg til Baltic Pipe. 

I jobbet vil du: 

 • sikre optimal og sikker drift af anlæg og systemer ved at overvåge, driftsoptimere samt fejlfinde 
 • håndtere afspærringsplaner og arbejdstilladelser samt opfølgning på disse i forbindelse med drift og vedligehold af anlæg 
 • dokumentere driftsdata og indsamle data til rapportering videre i systemet og til brug for optimering og fejlfinding 
 • udføre ad hoc-opgaver i forbindelse med gasbehandling, såsom at udarbejde en behandlingsstrategi og gøre driften klar til behandling 
 • medvirke til at risikovurdere arbejde i forbindelse med anlægskørsel 
 • indgå i tilkaldevagt efter oplæring samt i en periode indgå i rotation i håndtering og sikring af arbejdstilladelser i forbindelse med etablering af Baltic Pipe. 

For at få succes i denne rolle forventer vi, at du: 

 • er teknisk uddannet, fx som procesoperatør, maskinmester eller tilsvarende, og har erfaring med kontrolrums- og skifteholdsarbejde, gerne fra olie-/gas- eller energisektoren  
 • enten har kedelpassercertifikat eller kan erhverve det 
 • kan håndtere arbejdstilladelser og afspærringsplaner på processystemer  
 • gerne har erfaring med driftsopgaver i forbindelse med olie-/gassektoren, herunder SRO-systemer 
 • gerne har kendskab til LEAN-filosofien og erfaring i brugen af LEAN-værktøjer/løbende forbedringer samt erfaring i og flair for IT-systemer, herunder MS Office og SAP 
 • behersker dansk og engelsk i skrift og tale.  

Form fremtiden med os 

Send din ansøgning til os så hurtigt som muligt og senest den 30. september 2020, da vi løbende indkalder til samtaler. 

Du er velkommen til at kontakte Jacob Nørgaard Sørensen, Head of Monitoring & System Operation, på telefon +4599556242, eller Per Korshøj, Senior Driftssupporter, på telefon +4599554304, hvis du vil vide mere om stillingen. 

Din arbejdsplads er på Nybro gasbehandlingsanlæg i Nybro 10 km vest for Varde.  

Nybro Control Centre er døgnbemandet, og det er vigtigt, at du har psyke og helbred til at arbejde i 12-timers skift, hvor du vil være alene meget af tiden. 

Du har almindeligt kørekort, og vi ser helst, at din bopæl er inden for en køreafstand på maks. 30 minutter (deltagelse i vagtordning). 

Straffeattest 

Vi gør opmærksom på, at vi for danske ansøgere potentielt efterspørger straffeattest i forbindelse med dette job, og at ansættelse sker med forbehold for oplysningerne deri. Straffeattesten vil kun indgå i vurderingen, hvis typen af kriminalitet er relevant for jobbet.