Disclaimer and privacy policy

Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld en is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Noch Ørsted A/S (Ørsted) noch aan haar gelieerde partijen kunnen instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. Ørsted en aan haar gelieerde partijen kunnen onder geen omstandigheden aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade of verlies van welke aard dan ook als gevolg van daden waarbij gebruik gemaakt wordt van of vertrouwd wordt op de informatie, producten of diensten benoemd op deze website.

Bepaalde verklaringen op deze website weerspiegelen de mening van het management van Ørsted en zowel de veronderstellingen van het management als de informatie waarover het management beschikt. Deze verklaringen kunnen toekomstgericht zijn. Zulke op de toekomst gerichte verklaringen kunnen voorziene en onvoorziene risico’s, onzekerheden en andere belangrijke factoren bevatten met als gevolg dat feitelijke resultaten significant afwijken van de toekomstige resultaten geuit of geïmpliceerd in de op de toekomst gerichte verklaringen.

Diegenen die gebruik willen maken van producten of diensten van Ørsted moeten alle instructies behorende bij het product of de dienst lezen en volgen. De gebruiker moet zich houden aan geldende wetten, regels en voorschriften die behoren bij het product of de dienst.

Op deze disclaimer en de inhoud van deze website is uitsluitend Deens recht van toepassing, behalve in zoverre het internationaal privaatrecht betreft. Enig conflict over of voortkomend uit deze disclaimer valt onder de exclusieve jurisdictie van de Deense rechter.

 

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring dient om te beschrijven hoe uw informatie wordt verzameld en gebruikt wanneer u www.orsted.com bezoekt. Voor klanten van Ørsted geldt een separate privacyverklaring, beschikbaar op www.orsted.dk.

Wanneer u www.orsted.com bezoekt, verzamelen we door middel van cookies informatie over uw gebruik van de website. Voor meer informatie over cookies en het gebruik van deze informatie, verwijzen we naar het aparte overzicht met informatie over cookies, te bereiken via de cookie knop in de rechts onderin deze website.

Wanneer u gebruik maakt van het sollicitatieformulier beschikbaar op www.orsted.com, vragen we u om informatie en relevante documenten zoals een aanmelding en een CV te verschaffen. Voor meer informatie over het verdere gebruik van deze gegevens verwijzen we naar een aparte privacyverklaring welke het sollicitatieformulier vergezelt.

Wanneer u gebruik maakt van de klokkenluidersfunctie beschikbaar op www.orsted.com, vragen we u om informatie te verschaffen over de kwestie die u aankaart. Voor meer informatie over de verwerking van deze gegevens verwijzen we naar een aparte privacyverklaring welke de klokkenluidersfunctie vergezelt.

Indien u ervoor kiest om nieuwsbrieven of andere informatie van ons te ontvangen, of deelneemt in competities, kunnen we u vragen gegevens zoals naam en contactgegevens te verschaffen. Wij zullen dergelijke persoonsgegevens gebruiken in overeenstemming met uw toestemming en de informatie overhandigd bij het verschaffen.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

De juridische entiteit verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw gegevens op www.orsted.com is

 • Ørsted Services A/S (Ørsted)
  Kraftværksvej 53
  7000 Fredericia

 

Soorten persoonsgegevens

De persoonsgegevens verzameld in het kader van uw gebruik van www.orsted.com kan bestaan uit naam, geboortedatum, afbeeldingen/foto’s, contactgegevens, e-mailadres, algemene CV-informatie, informatie over uw IP-adres etc.

Wij adviseren u om nooit uw Burgerservicenummer, gevoelige informatie (zoals informatie over raciale of etnische afkomst, religieuze of filosofische overtuigingen, aansluiting met vakbond of informatie over gezondheid en seksleven), en informatie over privézaken (informatie over strafbare feiten of ernstige sociale problemen) betreffende uzelf of anderen te verschaffen wanneer u gebruik maakt van de website en zijn functies.

Voor meer specifieke informatie over de verzamelde soorten persoonsgegevens verwijzen wij naar:

 • Informatie over cookies [te bereiken via de cookie knop in de rechts onderin deze website.
 • Aparte privacy verklaringen versterkt aan sollicitanten en klokkenluiders die gebruik maken van de functionaliteiten op www.orsted.com.

 

Doeleinden van verwerking

Uw persoonsgegevens wordt onder meer verwerkt om uw verzoeken (waaronder sollicitaties en het gebruik van de klokkenluidersfunctie) te behandelen en beantwoorden, u te dienen als investeerder, u de beste mogelijke dienstverlening aan te bieden, onze websites te beheren, en voor het verzamelen van statistieken. Voor meer specifieke informatie over de doeleinden van verwerken verwijzen wij naar

 • Informatie over cookies [te bereiken via de cookie knop in de rechts onderin deze website
 • Aparte privacy verklaringen verstrekt aan sollicitanten en klokkenluiders die gebruik maken van de functionaliteiten op www.orsted.com.

 

De wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens

Ørsted verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies te accepteren.

Voor de wettelijke basis van het verwerken van informatie verschaft door sollicitanten en klokkenluiders verwijzen we naar de aparte privacy verklaringen verstrekt aan sollicitanten en klokkenluiders bij het gebruik van deze functionaliteiten op www.orsted.com.

Ørsted kan uw persoonsgegevens tevens verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om een rechtmatig belang na te streven. In het geval van verwerken om een rechtmatig belang na te streven zult u worden geïnformeerd over het betreffende rechtmatig belang.

 

Ontvangers van uw persoonsgegevens

Ørsted kan uw persoonsgegevens delen met de onderstaande derde partijen:

 • Aan Ørsted gelieerde partijen (een lijst van deze partijen is beschikbaar in het jaarverslag op www.orsted.com)
 • Leveranciers (dataverwerkers). Leveranciers zullen uw persoonsgegevens slechts verwerken in opdracht van Ørsted en in overeenstemming met de instructies van Ørsted
 • Spelers in de energiesector (distributiebedrijven, tennet.nl, overheidsinstanties, en energieleveranciers)

Voor meer specifieke informatie over de ontvangers van uw persoonsgegevens verwijzen wij naar:

 • Informatie over cookies [te bereiken via de cookie knop in de rechts onderin deze website.]
 • Aparte privacy verklaringen versterkt aan sollicitanten en klokkenluiders die gebruik maken van de functionaliteiten op www.orsted.com.

 

Opslag van uw persoonsgegevens

Ørsted zal uw persoonsgegevens opslaan voor zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk voor de doelen waarvoor deze worden verwerkt of om te voldoen aan enige toepasselijke wettelijke opslagvereisten.

Informatie over uw online gedrag verzameld door middel van cookies wordt opgeslagen voor een periode van ten hoogste 1 jaar.

Voor meer specifieke informatie het bewaren van gegevens verschaft door sollicitanten en klokkenluiders verwijzen we naar de aparte privacy verklaringen verstrekt aan sollicitanten en klokkenluiders bij het gebruik van deze functionaliteiten op www.orsted.com.

 

Uw rechten als betrokkene

Ørsted heeft geschikte technische en organisatorisch technische maatregelen overwogen en genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en uw rechten als betrokkene te waarborgen.

Als betrokkene heeft u een aantal rechten. U hebt het recht op toegang tot de persoonsgegevens die Ørsted over u heeft verwerkt. Verder heeft u het recht op rectificatie, verwijdering (het “recht om vergeten te worden”) of beperkte verwerking van de persoonsgegevens die Ørsted over u heeft verwerkt. Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht op dataportabiliteit.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming intrekken op ieder moment. Let wel, dit heeft geen invloed op de verwerking door Ørsted van uw persoonsgegevens voorafgaand aan het intrekken van uw toestemming.

Indien u heeft verzocht om informatie te ontvangen van Ørsted, bijvoorbeeld nieuwsbrieven en dergelijke, en u niet langer wenst om verdere informatie te ontvangen, dan kunt u op ieder moment kiezen om niet langer informatie van ons te ontvangen.

 

Vragen en het indienen van klachten

Als u contact met ons wilt opnemen over uw persoonsgegevens om een klacht in te dienen over Ørsted’s verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd een e-mail sturen naar info@orsted.com of ons bellen op het telefoonnummer  +45 99 55 11 11.

Indien uw klacht niet naar tevredenheid door Ørsted is afgehandeld, kunt u kiezen om een klacht in te dienen bij de lokale autoriteit op het gebied van gegevensbescherming. In Nederland is de lokale autoriteit op het gebied van gegevensbescherming:

 

Deze privacyverklaring geldt vanaf 25 mei 2018