Overige activiteiten

Power Purchase Agreements

Niet alle groene stroomleveringsovereenkomsten zijn hetzelfde. Onze stroomleveringsovereenkomst voor windenergie op zee is een unieke kans om 100% hernieuwbare elektriciteit direct af te nemen van een van onze windparken. U ondersteunt op een actieve manier de groene energietransitie, terwijl u uw energiekosten op lange termijn beschermt. Met een groene stroomleveringsovereenkomst (Corporate Power Purchase Agreement) van Ørsted garandeert u op eenvoudige wijze prijszekerheid op lange termijn en werkt u ook nog aan uw duurzaamheidsdoelen.

Zie voor meer informatie

Renescience

Renescience levert een nieuwe duurzame technologie om ongescheiden huishoudelijk afval om te zetten in waardevolle producten. REnescience zet meer dan 90 procent van het afbreekbare deel van afval om in biovloeistof. Daarmee wordt groen gas, elektriciteit of brandstof gecreëerd. REnescience is duurzamer dan andere afvalscheidingscentrales en levert naast de biovloeistoffen ook recyclebare materialen als plastic, metaal en gravel. Ørsted verkent op dit moment de mogelijkheden om samen met Cure Afvalbeheer in Eindhoven Cure Renescience te ontwikkelen.

Zie voor meer informatie

Gate

Op de Maasvlakte in Rotterdam is Gate, de eerste Nederlandse importterminal voor vloeibaar aardgas (LNG) gebouwd. Ørsted is één van de klanten. De Gate terminal heeft een doorzetcapaciteit van 12 miljard m3 (bcm) per jaar en bestaat uit drie opslagtanks, twee aanlegsteigers en een omgeving waar LNG weer gasvormig wordt gemaakt. De jaarlijkse capaciteit kan in de toekomst uitgebreid worden naar 16 bcm. De terminal past binnen het Nederlandse en Europese energiebeleid, dat strategische diversificatie van de aanvoer van LNG, duurzaamheid, veiligheid en milieuvriendelijkheid als belangrijke uitgangspunten hanteert.

NV Nederlandse Gasunie (Gasunie) en Koninklijke Vopak NV (Vopak) zijn de initiatiefnemers en partners in Gate terminal. Met vijf grote Europese energiebedrijven (Ørsted, EconGas, GmbH, Eneco, E.ON Ruhrgas en Shell) als klant heeft Gate terminal lange termijn doorvoercontracten afgesloten.

 

Zie voor meer informatie