Circulair gebruik


Om onze grondstoffen optimaal te benutten, kijken we naar het ontwerp van wind- en zonneparken, de inkoop van materialen en naar levensduurverlenging. Hoe kunnen duurzame energie assets, zoals windmolens op zee, hergebruikt of gerecycled worden nadat ze buiten gebruik zijn gesteld?


Waarom is circulair gebruik van grondstoffen belangrijk?


Circulariteit is essentieel onderdeel voor het behalen van onze duurzaamheidsdoelen. Onze kernactiviteit, het ontwikkelen en exploiteren van duurzame energievoorzieningen, is een van de belangrijkste manieren om klimaatverandering en verlies van biodiversiteit tegen te gaan. Maar de productie van infrastructuur voor hernieuwbare energie is sterk afhankelijk van natuurlijke grondstoffen. Dus hoe kan Ørsted helpen om circulariteitsprincipes in de hernieuwbare energie-industrie gemeengoed te maken?

Terwijl we in Nederland werken aan de uitbouw van wind op zee, gebruiken we grondstoffen zoals staal, beton, koper en aluminium. Veel van deze grondstoffen zijn schaars en daarom is het belangrijk dat we de principes van circulariteit omarmen, manieren vinden om grondstofgebruik te verminderen en zoveel mogelijk hergebruiken.

Door circulaire principes in ons hele bedrijfsmodel te integreren, werken we aan het voorkomen van afval, maximaliseren van hergebruik en recycling van onze belangrijkste onderdelen en materialen.

Circulair gebruik

Wat doen wij?


Onze nieuwste installaties voor hernieuwbare energie hebben een gemiddelde verwachte levensduur van 30-35 jaar. En 90 % van het totale gewicht van de voor de bouw benodigde materialen worden gerecycleerd. Maar we weten dat er nog meer mogelijk is. Onze circulariteitsstrategie gaat dan ook verder dan afvalbeheer en het recyclen van onze eigen assets. Wij zoeken naar mogelijkheden om de winning en verwerking van nieuwe grondstoffen in onze hele waardeketen tot een minimum te beperken. Via deze strategische aanpak hebben wij drie sleutelgebieden geïdentificeerd om een meer circulair bedrijfsmodel te creëren.

Verlaging van de CO2 voetafdruk door ontwerp en inkoop: ongeveer 75% van onze CO2 voetafdruk van offshore-windparken is afkomstig van de winning en verwerking van bouwmaterialen - waarbij staal alleen al goed is voor 50% van dit cijfer. Door het ontwerp van offshore windparken te optimaliseren en meer gebruik te maken van onderdelen van gerecycleerde materialen, kunnen we onze afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen verminderen.

Optimalisatie van de inzet van assets en onderdelen: Hoe langer we een installatie of onderdeel in bedrijf houden, hoe minder tijd en energie we kwijt zijn aan ontmanteling en vervanging. Met dat in gedachten verbeteren we de manier waarop we assets en onderdelen repareren, hergebruiken en opnieuw gebruiken, zodat we hun levensduur kunnen verlengen. We onderzoeken bijvoorbeeld manieren om oudere offshore-installaties tien jaar langer mee te laten gaan.

De recycleerbaarheid van assets bij ontmanteling waarborgen: Wij zoeken voortdurend naar nieuwe manieren om onze duurzame energie assets te recyclen. Zo kunnen wij materialen van oude assets gebruiken voor de productie van nieuwe assets, de materiaalkringloop sluiten en een circulaire waardeketen creëren. We komen steeds dichter bij dit doel. En hoewel er nog steeds uitdagingen zijn bij bijvoorbeeld zon-PV-modules en windturbinebladen, blijven we doorgaan tot we de juiste oplossing hebben gevonden.

Bij Ørsted onderzoeken wij verschillende opties om de circulariteit van onze activiteiten en onze industrie te vergroten. Wij boeken vooruitgang, maar er is meer nodig - inclusief samenwerking met partners in onze waardeketen. Als we in harmonie met de natuur willen leven en de biodiversiteit willen herstellen, moeten we circulariteit inbouwen in alles wat we doen - als bedrijf, als sector en als samenleving. Wij leggen vaak uit dat één rotatie van een windmolen meer dan tweeduizend kopjes koffie of meer dan tweehonderd kilometer in een elektrische auto kan aandrijven. Maar voor een duurzame toekomst moeten niet alleen onze windturbines blijven draaien. We hebben een industrie brede inspanning nodig om van de oplossing voor de klimaatcrisis een circulaire oplossing te maken.

Ørsted Nederland heeft samen met diverse andere partijen, het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) convenant voor de hernieuwbare energiesector ondertekend. Tot nu toe waren de wereldwijde klimaatmaatregelen vooral gericht op het verlagen van de CO2 uitstoot en de ontwikkeling van nieuwe technologie. Klimaatactie gaat echter ook over mensen. Het gaat erom in de transitie naar duurzame energie mensenrechten te waarborgen. Of het nu gaat over onze eigen activiteiten of in onze toeleveringsketen, dit is voor Ørsted van wezenlijk belang.

Meer weten? Lees het interview in SER magazine

Biodiversiteit

Biodiversiteit is de wonderbaarlijke variatie in de natuur. Deze variatie is van cruciaal belang voor het voortbestaan van leven op aarde.