Systeemintegratie


Stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen vereist een nieuwe aanpak in de manier waarop we energie opwekken en gebruiken.


Bij Ørsted werken we samen met experts en partners aan het ontwikkelen van hernieuwbare energie- en opslagtechnologieën om dit te realiseren. Door onze krachten te bundelen willen we zo snel mogelijk een betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar energiesysteem realiseren dat volledig groen is.

“Om in Europa energieonafhankelijk en klimaatneutraal te worden, moeten we de inzet van onshore wind verdrievoudigen, zevenmaal zo veel zonnepanelen inzetten en offshore wind vermeerderen met een factor van 15-20, voor het midden van deze eeuw,’ aldus Mads Nipper, CEO van Ørsted.

“We hebben al bewezen dat het mogelijk is om op kosteneffectieve wijze CO2 neutraal energie op te wekken. Offshore wind en andere hernieuwbare energieoplossingen zijn al goedkoper dan energie die wordt opgewekt met fossiele brandstoffen. Het is noodzakelijk om meer hernieuwbare energie op te wekken en opslag hiervoor te creëren. We moeten ook slimmer en flexibeler worden in ons verbruik van energie.”

“Dit is een ingewikkelde onderneming”, vervolgt Nipper. “We zijn de eerste die toegeven dat er nog talloze moeilijke vraagstukken liggen. Maar ik ben ervan overtuigd dat de juist oplossing ligt in het vervangen van fossiele brandstoffen door hernieuwbare energie, het direct en indirect toepassen van elektriciteit als bron van energie en het zo efficiënt mogelijk verbruiken van energie. En dit alles moeten we sneller doorvoeren dan we vandaag de dag doen.”


Verduurzamen industriële processen


Het huidige, wereldwijde energiesysteem voorziet onder andere onze huizen van elektriciteit en verwarming. Maar een groot deel van de wereldwijde afname en verbruik van energie die opgewekt wordt met fossiele brandstoffen vindt in feite plaats in de industrie en transportsector. Ørsted bekijkt samen met onder meer de haven North Sea Port welke mogelijkheden er zijn in het verduurzamen van industriële productieprocessen.

“Door de industriële activiteiten in North Sea Port gaat per jaar ongeveer 22 miljoen ton CO2 de lucht in. Dat is 10 procent van de totale uitstoot van de Benelux’, aldus Daan Schalck, CEO van de haven North Sea Port. Voor het verduurzamen van industriële productieprocessen en in het aanleggen van nieuwe, duurzame infrastructuur voor de transportsector zijn enorme investeringen nodig. Volgens Schalck ligt een deel van de verantwoordelijkheid voor de groene energietransitie bij deze sectoren. “Ook als havenbedrijf hebben wij een rol. Je kan niet alleen zeggen ‘overheden, jullie moeten dat doen’.”

De grootste uitdaging die Schalck hier ziet is dat de industrie en overheden het aanleggen en integreren van hernieuwbare energie gaan coördineren – met name offshore wind, infrastructuur en pijpleidingen, want dat kost heel veel tijd. En als het gaat om de klimaatcrisis hebben we volgens hem eigenlijk helemaal geen tijd meer. Dit betekent dat we vandaag al moeten investeren voor de toekomst, terwijl we eigenlijk nog niet precies weten hoeveel capaciteit we nodig gaan hebben. “Het is zoals een snelweg”, illustreert Schalck. “Je bouwt dan voor de wagens van vandaag en je weet dat het aantal wagens gaat toenemen, maar hoeveel, dat weten we nog niet. En toch moeten we een snelweg bouwen. […] Er zullen nog wel tussenstappen nodig zijn richting 2030, 2040… maar de ultieme doelstelling is geen fossiele brandstoffen meer in de haven.”

Kan Nederland volledig draaien op groene energie?


Hoor van onze partners en experts hoe we de groene energietransitie in Nederland kunnen realiseren.

U bent wellicht ook geïnteresseerd in groene waterstof