Privacybeleid

Deze privacyverklaring dient om te beschrijven hoe uw informatie wordt verzameld en gebruikt wanneer u orsted.com bezoekt. Voor klanten van Ørsted geldt een separate privacyverklaring, beschikbaar op orsted.nl.

Wanneer u orsted.com bezoekt, verzamelen we door middel van cookies informatie over uw gebruik van de website. Voor meer informatie over cookies en het gebruik van deze informatie, verwijzen we naar het aparte overzicht met informatie over cookies, te bereiken via de cookie knop in de rechts onderin deze website.

Wanneer u gebruik maakt van het sollicitatieformulier beschikbaar op orsted.com, vragen we u om informatie en relevante documenten zoals een aanmelding en een CV te verschaffen. Voor meer informatie over het verdere gebruik van deze gegevens verwijzen we naar een aparte privacyverklaring welke het sollicitatieformulier vergezelt.

Wanneer u gebruik maakt van de klokkenluidersfunctie beschikbaar op orsted.com, vragen we u om informatie te verschaffen over de kwestie die u aankaart. Voor meer informatie over de verwerking van deze gegevens verwijzen we naar een aparte privacyverklaring welke de klokkenluidersfunctie vergezelt.

Indien u ervoor kiest om nieuwsbrieven of andere informatie van ons te ontvangen, of deelneemt in competities, kunnen we u vragen gegevens zoals naam en contactgegevens te verschaffen. Wij zullen dergelijke persoonsgegevens gebruiken in overeenstemming met uw toestemming en de informatie overhandigd bij het verschaffen.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

De juridische entiteit verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw gegevens op orsted.nl is

 • Orsted Wind Power NL BV
  KVK nr: 63586088
  Koninginnegracht 19 
  2514 AB Den Haag
  Tel. +31 70 26 20 455
  info_nl@orsted.com

 

Soorten persoonsgegevens

De persoonsgegevens verzameld in het kader van uw gebruik van orsted.com kan bestaan uit naam, geboortedatum, afbeeldingen/foto’s, contactgegevens, e-mailadres, algemene CV-informatie, informatie over uw IP-adres etc.

Wij adviseren u om nooit uw Burgerservicenummer, gevoelige informatie (zoals informatie over raciale of etnische afkomst, religieuze of filosofische overtuigingen, aansluiting met vakbond of informatie over gezondheid en seksleven), en informatie over privézaken (informatie over strafbare feiten of ernstige sociale problemen) betreffende uzelf of anderen te verschaffen wanneer u gebruik maakt van de website en zijn functies.

Voor meer specifieke informatie over de verzamelde soorten persoonsgegevens verwijzen wij naar:

 • Informatie over cookies [te bereiken via de cookie knop in de rechts onderin deze website.
 • Aparte privacy verklaringen versterkt aan sollicitanten en klokkenluiders die gebruik maken van de functionaliteiten op orsted.com.

 

Doeleinden van verwerking

Uw persoonsgegevens wordt onder meer verwerkt om uw verzoeken (waaronder sollicitaties en het gebruik van de klokkenluidersfunctie) te behandelen en beantwoorden, u te dienen als investeerder, u de beste mogelijke dienstverlening aan te bieden, onze websites te beheren, en voor het verzamelen van statistieken. Voor meer specifieke informatie over de doeleinden van verwerken verwijzen wij naar

 • Informatie over cookies [te bereiken via de cookie knop in de rechts onderin deze website
 • Aparte privacy verklaringen verstrekt aan sollicitanten en klokkenluiders die gebruik maken van de functionaliteiten op orsted.com.

 

De wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens

Ørsted verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies te accepteren.

Voor de wettelijke basis van het verwerken van informatie verschaft door sollicitanten en klokkenluiders verwijzen we naar de aparte privacy verklaringen verstrekt aan sollicitanten en klokkenluiders bij het gebruik van deze functionaliteiten op orsted.com.

Ørsted kan uw persoonsgegevens tevens verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om een rechtmatig belang na te streven. In het geval van verwerken om een rechtmatig belang na te streven zult u worden geïnformeerd over het betreffende rechtmatig belang.

 

Ontvangers van uw persoonsgegevens

Ørsted kan uw persoonsgegevens delen met de onderstaande derde partijen:

 • Aan Ørsted gelieerde partijen (een lijst van deze partijen is beschikbaar in het jaarverslag op orsted.com)
 • Leveranciers (dataverwerkers). Leveranciers zullen uw persoonsgegevens slechts verwerken in opdracht van Ørsted en in overeenstemming met de instructies van Ørsted
 • Spelers in de energiesector (distributiebedrijven, tennet.nl, overheidsinstanties, en energieleveranciers)

Voor meer specifieke informatie over de ontvangers van uw persoonsgegevens verwijzen wij naar:

 • Informatie over cookies [te bereiken via de cookie knop in de rechts onderin deze website.]
 • Aparte privacy verklaringen versterkt aan sollicitanten en klokkenluiders die gebruik maken van de functionaliteiten op orsted.com.

 

Opslag van uw persoonsgegevens

Ørsted zal uw persoonsgegevens opslaan voor zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk voor de doelen waarvoor deze worden verwerkt of om te voldoen aan enige toepasselijke wettelijke opslagvereisten.

Informatie over uw online gedrag verzameld door middel van cookies wordt opgeslagen voor een periode van ten hoogste 1 jaar.

Voor meer specifieke informatie het bewaren van gegevens verschaft door sollicitanten en klokkenluiders verwijzen we naar de aparte privacy verklaringen verstrekt aan sollicitanten en klokkenluiders bij het gebruik van deze functionaliteiten op orsted.com.

 

Uw rechten als betrokkene

Ørsted heeft geschikte technische en organisatorisch technische maatregelen overwogen en genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en uw rechten als betrokkene te waarborgen.

Als betrokkene heeft u een aantal rechten. U hebt het recht op toegang tot de persoonsgegevens die Ørsted over u heeft verwerkt. Verder heeft u het recht op rectificatie, verwijdering (het “recht om vergeten te worden”) of beperkte verwerking van de persoonsgegevens die Ørsted over u heeft verwerkt. Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht op dataportabiliteit.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming intrekken op ieder moment. Let wel, dit heeft geen invloed op de verwerking door Ørsted van uw persoonsgegevens voorafgaand aan het intrekken van uw toestemming.

Indien u heeft verzocht om informatie te ontvangen van Ørsted, bijvoorbeeld nieuwsbrieven en dergelijke, en u niet langer wenst om verdere informatie te ontvangen, dan kunt u op ieder moment kiezen om niet langer informatie van ons te ontvangen.

 

Vragen en het indienen van klachten

Als u contact met ons wilt opnemen over uw persoonsgegevens om een klacht in te dienen over Ørsted’s verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd een e-mail sturen naar info@orsted.com of ons bellen op het telefoonnummer  +45 99 55 11 11.

Indien uw klacht niet naar tevredenheid door Ørsted is afgehandeld, kunt u kiezen om een klacht in te dienen bij de lokale autoriteit op het gebied van gegevensbescherming. In Nederland is de lokale autoriteit op het gebied van gegevensbescherming:

 

Deze privacyverklaring geldt vanaf juli 2020.