Innovatie 


Voor Ørsted gaat innovatie verder dan de ontwikkeling van producten en technologische platforms. Als marktleider wind op zee zetten we in op een energiesysteem dat volledig draait op groene energie.


We kijken daarbij niet alleen naar het offshore opwekken van elektriciteit maar ook naar innovatieve mogelijkheden van energieopslag, transporten van energie en gebruik van energie op de momenten dat dit het meest nodig is. Deze onderwerpen vormen dan ook de pijlers van onze wereldwijde innovatie aanpak. Bij deze aanpak richten we ons op energieopslag, floating wind en waterstof (Power-to-X). Energieopslag voegt flexibiliteit toe aan het netwerk, wat een belangrijk instrument is om kortetermijnfluctuaties in het stroomaanbod van bijvoorbeeld windenergie op het land te helpen compenseren.

Daarnaast zijn de thema’s biodiversiteit, ecologie en circulariteit van belang om de ambities op het gebied van energietransitie natuur-inclusief te realiseren. De innovatiepijlers helpen om onze ambitie ‘to create a world that runs entirely on green energy’ zo snel en duurzaam mogelijk te realiseren.

Deeper waters, stronger winds

Drijvende windturbines brengen offshore hernieuwbare energie naar nieuwe wateren, waardoor het wereldwijde potentieel van windenergie wordt uitgebreid. Lees hoe Ørsted samenwerkt met andere leveranciers om floating offshore wind te ontwikkelen en het potentieel ervan te realiseren.

Open Innovatie in Nederland


Innovatie is een belangrijk speerpunt binnen Ørsted. Onze innovatieteams zijn bezig met het stimuleren van innovaties binnen onze sector. Daarbij werken we liever samen dan alleen. En vooral met partners die hetzelfde doel voor ogen hebben. We zijn ervan overtuigd dat door samenwerking de gezamenlijke klimaatdoelstellingen sneller behaald worden. Binnen ons ecosysteem werken we daarom samen met universiteiten, onderzoeksinstellingen, startups, investeringsfondsen, het bedrijfsleven en natuurlijk de overheid. In Nederland hebben we partnerships met bijvoorbeeld Rockstart en Buccaneer Delft.

In Nederland organiseren we daarnaast gerichte programma’s voor specifieke, nationale uitdagingen. Een recent voorbeeld hiervan is ons Ørsted Propel programma. In dit programma zoeken we nieuwe oplossingen specifiek op het gebied van ‘Systeem Integratie’, waarbij we een flexibel elektriciteitsaanbod moeten afstemmen op een dynamische energievraag. De kracht van dit programma is dat we creatieve startups met innovatie ideeën daadwerkelijk een stap dichterbij implementatie brengen. Door middel van ons gezamenlijke acceleratorprogramma met Rockstart bieden we de startups toegang tot een groot coaching netwerk, investeringskansen en natuurlijk toegang tot onze technische expertise. We gebruiken onze marktkennis om business cases vroegtijdig te kunnen valideren en zo de kans op succes te vergroten.

Het ‘Ventures and Open Innovation team’ in Nederland maakt onderdeel uit van ons internationale open innovatie netwerk. Dit netwerk bestaat naast de hub in Nederland uit een team in de US, de UK en een centraal team in Denemarken. We wisselen interessante oplossingen uit en bespreken ook de lokale kansen. Zo doen we gezamenlijke pilots, haalbaarheidsstudies of zelfs investeringen. Op deze manier dragen we door middel van innovatie bij aan het versnellen van de energietransitie in Nederland en wereldwijd.

Windenergie en innovatie


De ontwikkeling van windenergie op zee was in de afgelopen drie decennia mogelijk door een goede samenwerking tussen de overheid en de industrie. Overheden zorgden met ambitieuze groene energie doelstellingen voor voldoende vraag, ze formuleerden lange termijnbeleid voor windenergie en betaalden mee aan windparken (subsidie) en onderzoek.

Door de goede en voorspelbare marktvooruitzichten met doelstellingen op langere termijn was het voor de sector mogelijk om de sprong te wagen en windenergie op zee op grote schaal te ontwikkelen. Daardoor was innovatie mogelijk en kon de sector fors investeren. Door de forse schaalgroei konden de kosten omlaag en werd windenergie concurrerend.

De uitrol van windenergie op zee in Europa naar een grootschalige, kostenconcurrerende technologie voor groene energie leverde lessen op die we nu kunnen inzetten in andere delen van de wereld. We kunnen ze ook toepassen om bijvoorbeeld waterstof en batterijopslag verder te ontwikkelen. Deze technologieën vullen zonne- en windenergie aan. Door de schaal verder te vergroten kunnen we de kosten verder verlagen, onze ambities verhogen en oplossingen bieden om de economie op groene energie te laten draaien.

Vier belangrijke technologische innovaties


Ørsted speelde als marktleider een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de windenergie op zee sector. Belangrijke ontwikkelingen uit de geschiedenis van windenergie op zee zijn:

1. Met leveranciers zorgen voor schaal en zekerheid

Op 6 maart 2009 sloot Ørsted een deal van ongekende omvang met Siemens Energy. Daarmee werd de basis gelegd voor het industrialiseren en opschalen van wind op zee. De overeenkomst tussen Siemens en Ørsted zorgde voor een voorspelbare en stabiele markt. Totdat deze overeenkomst werd gesloten was steeds onduidelijk of er voldoende turbines voor de juiste prijs konden worden geproduceerd. Ørsted gaf hiermee het signaal af dat deze technologie er voor de langere termijn was en committeerde zich daaraan.

2. Standaardisatie funderingen windturbines

Een continue innovatie in de windsector is te zien op het terrein van de funderingen. De funderingsontwerpen voor windturbines op zee zijn door de jaren heen gestandaardiseerd. Ørsted had als eerste grote ontwikkelaar veel turbines om te kunnen testen en veel ingenieurs die de berekeningen konden maken. Ørsted heeft de innovatie in monopalen in nauwe samenwerking met de leveranciers gerealiseerd. Ook deze ontwikkeling heeft sterk bijgedragen aan het kunnen verlagen van de kosten voor windenergie op zee.

Het energiesysteem van de toekomst

Het toewerken naar een energiesysteem dat volledig draait op groene energie vraagt om meer dan enkel het uitbouwen van productiecapaciteit. De volgende uitdaging is systeemintegratie. Daarom werkt Ørsted aan innovaties die ervoor zorgen dat het energiesysteem in balans blijft.