Insights


Laat je inspireren door onze oplossingen en inzichten.


Bij Ørsted pakken we de klimaatverandering aan door het wereldwijde energiesysteem te transformeren. Onze oplossingen voor hernieuwbare energie variëren van windenergie, zonne-energie en opslagoplossingen tot grootschalige stroomafnameovereenkomsten en geavanceerde hernieuwbare waterstofoplossingen. Daarbij gaan we ook in op de vraag hoe we het klimaat met hernieuwbare energie redden zonder de natuur aan te tasten. 

Ecologie & biodiversiteit

Biodiversiteit is de wonderbaarlijke variatie in de natuur. Deze variatie is van cruciaal belang voor het voortbestaan van leven op aarde.

Innovatie

Ørsted speelde als marktleider een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de windenergie op zee sector.

Circulair gebruik

Hoe kunnen duurzame energie assets, zoals windmolens op zee, hergebruikt of gerecycled worden nadat ze buiten gebruik zijn gesteld?

Ontdek onze projecten om biodiversiteit te herstellen

Wereldwijd partnerschap WWF International

Ørsted en WWF International gaan samen aan de slag met initiatieven om de biodiversiteit in de oceaan te vergroten. Er is een vijfjarig wereldwijd partnerschap afgesproken.

Herstel van de biodiversiteit van de monding van de Humber

Kwelders beplanten, zeegras herstellen, en inheemse oestersoorten uitzetten om het plaatselijke ecosysteem aan te vullen en te versterken.

Met ARK Natuurontwikkeling in zee

ARK Natuurontwikkeling en Ørsted bundelen hun krachten om natuur en windparken op zee bij elkaar te brengen.

Multifunctioneel gebruik bij het windpark Borssele 1&2

Ørsted werkt met partners samen om de zee zo optimaal mogelijk te benutten, door natuurinclusief te bouwen en waar haalbaar ruimte te geven aan andere zeegebruikers.