Herstel van de biodiversiteit van de monding van de Humber


Kwelders beplanten,  zeegras herstellen, en  inheemse oestersoorten uitzetten om het plaatselijke ecosysteem aan te vullen en te versterken.


Samen met de Lincolnshire en Yorkshire Wildlife Trusts werken wij aan het herstel van de biodiversiteit rond de Humber, een grote riviermonding aan de oostkust van Noord-Engeland.  

In dit baanbrekende project wordt meer dan 22 miljoen Deense kronen geïnvesteerd om zeegras te herstellen, kwelders te beplanten en een half miljoen oesters van inheemse soorten uit te zetten, om de gezondheid en veerkracht van het ecosysteem van de riviermonding te verbeteren.  
 

In augustus 2022 gaat het project van start en het maakt deel uit van de bredere inspanningen van Ørsted om een positieve bijdrage te leveren aan zowel het klimaat als de natuur. We beginnen met het beplanten van drie hectare kwelder, het herstellen vier hectare zeegras, en het uitzetten van een half miljoen oesters van inheemse soorten. 

Het Ministerie voor Milieu, Voedsel en Plattelandszaken van het Verenigd Koninkrijk looft dit nieuwe proefproject  als een praktijkvoorbeeld voor het herstel van belangrijke mariene natuurgebieden en hoe dit herstel meerdere voordelen kan opleveren.

Recente gebeurtenissen hebben aangetoond wat het belang is van het ontwikkelen van een eigen, duurzame energievoorziening.


Wij zetten ons in voor de ontwikkeling van projecten die het herstel van natuurlijke leefgebieden ondersteunen. Klimaatverandering en biodiversiteitsverlies zijn aanzienlijke uitdagingen en ik ben blij met de toezegging die Ørsted vandaag doet.


Dit project in de monding van de Humber laat zien dat er mogelijkheden zijn voor investeringen door de particuliere sector, naast steun van de publieke sector. Ik hoop dat het een katalysator is voor meer projecten waarmee we in de praktijk onze natuurlijke omgeving beschermen en verbeteren.”

 
Rebecca Pow,
Minister van Milieu van het Verenigd Koninkrijk 
Onze biodiversiteitsagenda
Bij Ørsted zijn wij trots op onze status als ’s werelds meest duurzame energiebedrijf. We  gebruiken van onze omvattende ervaring om de meest ambitieuze doelstelling in onze bedrijfssector waar te maken: het omzetten van alle duurzame energieprojecten naar projecten die een netto-positieve impact hebben op biodiversiteit. 

We zijn al begonnen en dit project rond de monding van de Humber is ons meest recent voorbeeld van een oplossingen die we aan het verkennen zijn. Het is onze ambitie dat al onze nieuwe projecten uiterlijk 2030 een netto-positieve impact hebben op de biodiversiteit.

Samenwerken met toonaangevende ngo’s om zichtbare vooruitgang te boeken 


Klimaatverandering en biodiversiteitsverlies zijn onderling verbonden crises die we tegelijkertijd moeten  aanpakken. Maar we weten dat we niet alle antwoorden hebben en we hebben nog geen blauwdruk van hoe we dat het beste kunnen doen.  

Om onze ambitie op het gebied van biodiversiteit waar te maken en de natuur in een betere staat achter te laten dan we haar aantroffen, is het van groot belang dat we samenwerken. Daarom zijn we in zee gegaan met toonaangevende partners om de beste oplossingen te vinden en te implementeren op het gebied van biodiversiteitsherstel.  

In dit project met de Lincolnshire en Yorkshire Wildlife Trusts beginnen we aan het herstel van meerdere leefgebieden die essentieel zijn voor het lokale ecosysteem. 

De beschermingsstatus van de monding van de Humber is onlangs verlaagd als direct gevolg van vervuiling en verlies van leefgebied, terwijl 95% van de inheemse oesterriffen sinds het begin van de 20e eeuw uit het gebied is verdwenen.  

Het uitzetten van zulke inheemse soorten oesters en aanjagen van wilde natuur kan het ecosysteem van de riviermonding helpen herstellen en daarmee een cruciale rol spelen bij de aanpak van de klimaatverandering en de samenhangende wereldwijde biodiversiteitscrisis.   

Zeegras is een van de onbekende helden van op de natuur gebaseerde oplossingen voor klimaatverandering. Het heeft namelijk een enorme capaciteit om koolstof te absorberen. Net zoals bomen koolstof uit de lucht halen, haalt zeegras koolstof uit water – en dit doet het 35 keer sneller dan tropische regenwouden. Zo zijn kwelders eveneens ongelooflijk efficiënt in het opvangen en opslaan van grote hoeveelheden koolstof. 

Samen vormen zeegras- en kweldergebieden ook nog eens voedselrijke leefgebieden voor een verscheidenheid aan vissen en vogels. Ze kunnen ook een belangrijke rol spelen bij onze aanpassing aan het klimaat door golven en getijdenstromen af te remmen en zo kusten te beschermen tegen erosie. Gezien de verwoestende impact van stormen en overstromingen die doorklimaatverandering waarschijnlijk nog zullen toenemen zijn dit essentiële voordelen.  

Het uitzetten van 500.000 oesters van inheemse soorten zal waterzuivering in de Humber bevorderen en het mariene natuurgebied verder voeden door weekdieren de kans te geven een biogeen rif te creëren. De leefgebieden die deze drie vitale soorten moeten gaan creëren zullen op hun beurt weer inheemse diersoorten voeden en beschermen.

 

ARK Natuurontwikkeling

Met ARK Natuurontwikkeling in zee

Zeelessen voor het leven aan het strand van de Noordzee.