Lokale impact


Voor een Nederland dat draait op groene energie


Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen voor het leven op aarde. Op dit moment draait de wereld vooral op fossiele energie. We dienen de manier waarop we de wereld van energie voorzien te veranderen: van fossiele naar groene energie. Ørsted staat voor een wereld die draait op groene energie. In Nederland is voor de Zeeuwse kust het windpark Borssele 1&2 gebouwd en sinds 2021 in gebruik. We zijn ook volop aan de slag met groene waterstof. Onze groene corporate PPA’s helpen ook andere bedrijven verduurzamen. Als marktleider op het gebied van wind op zee en wereldwijd aanjager van de groene transformatie heeft Ørsted de ervaring om Nederland te helpen met de energietransitie. Laten we samen een Nederland creëren dat draait op groene energie.

Ruben Dijkstra – Managing Director Ørsted Benelux 

Ørsted en de eigen transitie


Een decennium geleden is Ørsted zelf begonnen met de transitie van fossiele naar groene energie. Onder meer door een reductie van onze CO2 uitstoot. In 2017 hebben we onze olie- en gasproductiedivisie verkocht. Tot die tijd was onze naam DONG Energy (Dansk Olie og Naturgas A/S). Na de verkoop van de olie- en gasdivisie was dat niet langer een logische naam voor ons bedrijf. We hebben in 2017 onze naam veranderd in Ørsted. Ons bedrijf is vernoemd naar Hans Christian Ørsted, één van de bekendste Deense wetenschappers. Hij ontdekte in 1820 elektromagnetisme. Door die ontdekking gebruiken we nu elektriciteit.

Een wereld die draait op groene energie begint bij onszelf. We hebben duidelijke ambities en rapporteren regelmatig over de voortgang die we maken op onze doelen:
Een wereld die draait op groene energie begint bij onszelf:

Volledig groen*

Ørsted doel

Ørsted nu

100% Aandeel groene energie ≥99% in 2025 91%
100% CO2 reductie ≥98% in 2025 87%
100% Kolenreductie 100% in 2025  84%
100% Gecertificeerde duurzame biomassa 100% in 2020  100%
100% Aandeel groene energie in eigen energieverbruik 100%  100%

* Vergeleken met 2006 
Windparken op zee en groene waterstof worden de motor van de Nederlandse energietransitie. Beiden kunnen Nederland helpen op hoog tempo te vergroenen.

Nederlandse energietransitie


Windparken op zee en groene waterstof worden de motor van de Nederlandse energietransitie. Beide kunnen Nederland helpen op hoog tempo te vergroenen. De afgelopen 25 jaar is Ørsted wereldwijd marktleider windenergie op zee geworden. We ontwikkelen, bouwen en exploiteren windparken op zee. Ørsted heeft windparken op zee in de Verenigde Staten, Taiwan, Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In 2025 willen we met onze windparken 30 miljoen mensen van elektriciteit voorzien. Ook in Nederland willen we onze positie verder versterken. Lees hier meer over Borssele 1&2.

Nederland gaat de komende jaren flinke stappen zetten met het verduurzamen van de elektriciteitsvoorziening. Ons elektriciteitsverbruik maakt slechts 16% uit van ons totale energieverbruik. Het is daarom belangrijk om het gebruik van groene elektriciteit in het transport, de gebouwde omgeving en bij industriële processen te vergroten. Door directe elektrificatie toe te passen, bijvoorbeeld door industriële warmtepompen en elektroboilers te installeren, kan de industrie forse CO2-reducties realiseren. Maar lang niet alle industriële processen zijn direct te elektrificeren. Om deze processen toch CO2-vrij te maken zal indirecte elektrificatie nodig zijn. Voor deze industriële processen biedt groene waterstof een CO2-vrije oplossing. Lees hier meer over Ørsted en groene waterstof.

Samenwerking in Zeeland


Sinds de bouw van het windpark Borssele 1&2 is er een constructieve samenwerking tussen de Zeeuwse stakeholders en Ørsted ontstaan. Borssele 1&2 ligt in de Noordzee, 23 kilometer voor de Zeeuwse kust van Westkapelle. Tijdens de constructie van dit windpark hebben verschillende partijen elkaar leren kennen en Ørsted wil de samenwerking in de regio graag verstevigen.

Een mooi voorbeeld is de samenwerking met de HZ University of Applied Sciences in Middelburg. Tijdens de We Explore Together week deden maar liefst 300 studenten van de HZ mee om innovatieve, duurzame oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken. Ons vraagstuk: leg de energie-infrastructuur aan in een industriegebied in de Zeeuwse haven. Bekijk de video voor een indruk van de creatieve oplossingen van de studenten.

De energietransitie in Zeeland is in volle gang, met wind op zee en waterstof op het land. Goede vakmensen zijn essentieel om de energietransitie voor elkaar te krijgen. Zijn er niet genoeg technici? Dan kunnen we de windparken ook niet bouwen en onderhouden. Daarom zetten wij in op opleiding. Deze video laat zien welke carrièremogelijkheden er zijn en welke opleidingen je kunt volgen om je bij te dragen aan deze energietransitie.

Laten we samen een Nederland creëren dat draait op groene energie

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten. Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van Ørsted in Nederland? Meld u aan voor onze nieuwsbrief. Ook op social media kunt u meer lezen over onze activiteiten: Nederlandstalig op Twitter en Instagram en Engelstalig op FacebookLinkedIn en YouTube