Kan onze groene transformatie de jouwe inspireren?


Ørsted was ooit een van de meest kolen intensieve energiebedrijven in Europa. We zijn tegenwoordig een van de meest duurzame energiebedrijven ter wereld en een wereldleider in de transitie naar groene energie.

Bekijk het verhaal van onze duurzame bedrijfstransformatie


Onze bedrijfstransformatie is een verhaal van technologische innovatie, steile leercurves en moeilijke strategische keuzes die hebben geleid tot positieve lange termijneffecten. We delen graag wat we hebben geleerd, van onze beslissing om af te stappen van een niet-duurzaam bedrijfsmodel op basis van fossiele brandstoffen tot de actie die we hebben ondernomen om een écht groen bedrijf op te bouwen - en de voordelen en kansen die het ons heeft geboden.


Onderdeel van iets veel groters


Onze eigen groene transformatie heeft tien jaar geduurd. Ons fundamentele doel was om ons bedrijf om te vormen van een bedrijf dat op basis van fossiele brandstoffen werkte naar een bedrijf dat werkt op basis van duurzame energie, en om een bedrijfsmodel te vinden dat zowel ecologisch als financieel duurzaam is.

Our green business transformation

In slechts tien jaar tijd hebben wij ons bedrijf getransformeerd van afhankelijkheid van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Vandaag zijn we een van de meest duurzame energiebedrijven ter wereld. Ontdek onze blauwdruk voor groene bedrijfstransformatie - van strategie tot uitvoering.

Ledereen die een positie heeft in de samenleving of in een bedrijf waarin ze het verschil kunnen maken - door een duidelijke richting aan te geven of met lef te handelen - is hiertoe verplicht.
Mads Nipper Chief Executive Officer
Maar onze transformatie is een klein onderdeel van een veel grotere transformatie - eentje die verre van voltooid is. Als we als wereldwijde gemeenschap het advies van de wetenschap willen volgen als het gaat om CO2 emissies, dan moet elk land en elk bedrijf sneller optreden tegen klimaatverandering dan dat ze nu doen.
Als bedrijf moet je winst maken, maar je moet ook een bredere bijdrage leveren aan de samenleving. We hebben geleerd dat deze doelen niet haaks op elkaar staan maar in feite hand in hand gaan.
Henrik Poulsen Voormalig Chief Executive Officer

We hopen dat onze transformatie andere bedrijven en landen inspireert om zelf de nodige stappen te ondernemen om de temperatuurstijgingen die klimaatverandering veroorzaken en die schadelijke effecten hebben op onze wereldwijde ecosystemen, te beperken. Wij zijn het bewijs dat een groene transformatie mogelijk is. Tegelijkertijd biedt het enorme kansen voor bedrijven, economieën en lokale gemeenschappen.

Laten we samen werken aan een wereld die volledig draait op groene energie.

Het is een moeilijke transformatie geweest. Maar als je het juiste momentum hebt, kun je meer doen dan je ooit voor mogelijk had gehouden.
Marianne Wiinholt Voormalig Chief Financial Officer

De tijdlijn van onze transformatie 

Draai de klok terug en verken de belangrijkste mijlpalen, feiten en cijfers achter onze transformatie.