Ecologie & biodiversiteit

Bouwen in balans met de natuur


Klimaatverandering tegengaan is een van de grootste uitdagingen waar de wereld op dit moment voor staat.


Dit komt voornamelijk door de manier waarop we de wereld met fossiele brandstoffen van energie voorzien. Hier kunnen we verandering in brengen door de volledige overstap te maken op groene energie. Het maken van deze overstap vereist dat we actief samenwerken en de handen ineenslaan te werken aan een volledig groene energievoorziening en natuurbehoud en -herstel.

Klimaatverandering is ook een van voornaamste aanjagers van de afname van biodiversiteit. Biodiversiteit is de wonderbaarlijke variatie in de natuur. Deze variatie is van cruciaal belang voor het voortbestaan van leven op aarde. Daarom is het alarmerend dat de kwaliteit en diversiteit van de natuur met hoge snelheid afneemt.

Front cover birds at the sea

Onze biodiversiteitsacties in Nederland. Een overzicht

Het is één ding om te constateren dat de biodiversiteit afneemt. Maar het gaat er vervolgens natuurlijk om wat we doen.
De voor de hand liggende oplossing is om klimaatverandering en biodiversiteitsverlies tegelijkertijd tegen te gaan, door fossiele brandstoffen in te wisselen voor hernieuwbare energiebronnen. De uitbouw van hernieuwbare energieoplossingen, waaronder nieuwe windparken op zee, kan op zijn beurt alleen ook minder duurzame effecten hebben op de natuur. Ørsted werkt samen met partners en experts, zoals ARK Natuurontwikkeling en WWF Denemarken, aan het ontwikkelen van projecten en initiatieven die de uitbouw van groene energie kunnen verenigen met natuurbehoud- en herstel.

Ontdek onze projecten om biodiversiteit te herstellen

Wereldwijd partnerschap WWF International

Ørsted en WWF International gaan samen aan de slag met initiatieven om de biodiversiteit in de oceaan te vergroten. Er is een vijfjarig wereldwijd partnerschap afgesproken.

Herstel van de biodiversiteit van de monding van de Humber

Kwelders beplanten, zeegras herstellen, en inheemse oestersoorten uitzetten om het plaatselijke ecosysteem aan te vullen en te versterken.

Met ARK Natuurontwikkeling in zee

ARK Natuurontwikkeling en Ørsted bundelen hun krachten om natuur en windparken op zee bij elkaar te brengen.

Multifunctioneel gebruik bij het windpark Borssele 1&2

Ørsted werkt met partners samen om de zee zo optimaal mogelijk te benutten, door natuurinclusief te bouwen en waar haalbaar ruimte te geven aan andere zeegebruikers.

Kunnen nieuwe windparken op zee hand in hand gaan met de natuur?


Als je denkt aan natuurbescherming, denk je waarschijnlijk niet meteen aan het uitbouwen van windparken op zee. Toch is ARK, een Nederlandse NGO die zich inzet om natuurgebieden te realiseren waarin de natuur zoveel mogelijk haar gang mag gaan, een samenwerkingsverband aangegaan met Ørsted.

“Ark en Ørsted streven eigenlijk naar hetzelfde doel: ervoor zorgen dat je een robuuste, zelfredzame, gezonde zee hebt”, als dus Gijs van Zonneveld, projectleider bij ARK Natuurontwikkeling. ARK wil samen met Ørsted werken aan het leveren van een positieve bijdrage aan de diversiteit en kwaliteit van natuur, zowel binnen als buiten de ontwikkeling van windmolenparken op de Noordzee. “Dat is denk ik het unieke en leuke van de samenwerking tussen ARK en Ørsted: dat we hebben gezegd dat onze verantwoordelijkheid verder gaat dan alleen in die windmolenparken en we aan de slag gaan met natuurontwikkeling in een geschikte omgeving.”

Hoor van onze partners, zoals ARK Natuurontwikkeling en De Rijke Noordzee, en experts waarom we de uitbouw van hernieuwbare energie moeten combineren met het beschermen en versterken van de natuur en hoe we dat het beste kunnen doen.

 

Annual Report 2023

Download ons Annual Report 2023 en ontdek hoe wij groene energie laten werken voor mensen en de natuur.