Samenwerken voor de biodiversiteit in zee 

Samen ondernemen we actie op het gebied van klimaat en biodiversiteit van de oceaan


In samenwerking met het WWF zoeken we naar manieren om bij te dragen aan een snelle overgang naar hernieuwbare energie en tegelijkertijd de wereldwijde biodiversiteitscrisis aan te pakken.


De biodiversiteit op aarde is het systeem dat ons in leven houdt. Maar die biodiversiteit verdwijnt op zorgwekkend tempo. De zoogdier-, vogel-, vis-, reptielen- en amfibieënpopulaties zijn namelijk sinds 1970 gemiddeld met 69% afgenomen. Klimaatverandering versnelt deze trend. Een van de effectiefste dingen die we kunnen doen om klimaatverandering aan te pakken, is wereldwijd fossiele brandstoffen vervangen door hernieuwbare energie.

Gelukkig is dit nu aan het gebeuren. Regeringen van over de hele wereld hebben ambitieuze plannen om hun groene energiecapaciteit te vergroten, met als doel zowel klimaatverandering te bestrijden als om onafhankelijker te worden op het gebied van energie. De wereldwijde geïnstalleerde offshore windcapaciteit zal naar verwachting binnen dit decennium met een factor 7 toenemen.

Maar deze uitbreiding moet op een manier worden uitgevoerd die de biodiversiteit ondersteunt en ten goede komt in de delicate omgevingen waar deze plaatsvindt – vooral de biodiversiteit van de oceaan.

Samen met het WWF geloven we dat dit mogelijk is.


Waarom werken we samen?


Ørsted en WWF zijn twee organisaties met duidelijke en complementaire biodiversiteitsagenda’s: bij Ørsted is het onze ambitie om voor een netto-positieve biodiversiteitsimpact te zorgen voor alle nieuwe projecten voor hernieuwbare energie die we vanaf 2030 in opdracht nemen, terwijl WWF een duidelijke oproep heeft gedaan om nog in hetzelfde jaar biodiversiteitsverlies te stoppen en terug te draaien.

Klimaatverandering en biodiversiteitsverlies zijn nauw met elkaar verbonden crisissen, en door onze expertise op het gebied van wind- en natuurbescherming op zee te bundelen, geloven we dat we concrete oplossingen kunnen vinden om ze beide aan te pakken.

Als partners willen we overheden en het bedrijfsleven laten zien wat er mogelijk is, een nieuwe standaard zetten voor bescherming en herstel van biodiversiteit in de ontwikkeling van windenergie op zee, en anderen aanmoedigen om samen met ons ervoor te zorgen dat windenergie op zee een netto-positieve impact heeft op de biodiversiteit in de oceaan.

We moeten ons denken veranderen, willen we sneller met nieuwe oplossingen komen voor een harmonie tussen hernieuwbare energie en natuur op zee.


– Marco Lambertini, Director General, WWF 

Marien herstel in de Noordzee


Een belangrijke uitdaging is om beter inzicht te krijgen in het type maatregelen dat de mariene biodiversiteit in het zeemilieu echt ten goede komt en kan bijdragen aan een positieve biodiversiteitsimpact bij het bouwen aan windenergie op zee.

Ons partnerschap begint met een gezamenlijk project in Denemarken, in samenwerking met DTU Aqua, om methoden te ontwikkelen voor het herstel van oester- en paardenmosselpopulaties. 

Deze twee soorten waren ooit rijkelijk aanwezig in de Noordzee. Ze worden beschouwd als ‘ecosysteembouwers’ vanwege hun vermogen om biogene riffen te vormen (riffen die bestaan uit levende wezens, niet alleen rotsen). Deze riffen bieden voedsel, onderdak en broedplaatsen voor andere soorten, en voor algen en zachte koralen bieden ze oppervlakken om op te groeien. Ze filteren elke dag ook vele liters water, waardoor de waterkwaliteit en -helderheid worden verbeterd.

Tegenwoordig zijn de populaties van beide soorten aanzienlijk verminderd in dit gebied, als gevolg van decennia van fysieke aantasting door menselijk handelen. De OSPAR-Commissie classificeert paardenmosselriffen als een ‘bedreigde habitat’ op de rode lijst en Europese gewone oesters als een ‘bedreigde soort’ in het Grotere Noordzeegebied.

Het project heeft tot doel methoden en protocollen vast te stellen voor de ontwikkeling en productie van de twee soorten en voor het creëren van oester- en paardenmosselriffen in het wild. Bovendien streven de partners ernaar om één of meer levensvatbare biogene riffen in de Deense Noordzee of het Kattegat op te zetten, wat directe lokale voordelen oplevert. Aan het einde van het project maken we de methoden en resultaten publiekelijk bekend.

Wat betekent het om een netto-positieve impact te hebben op de biodiversiteit?
Het uitoefenen van een netto-positieve impact op de biodiversiteit betekent een meetbare bijdrage leveren die de algehele biodiversiteit en de natuur ten goede komt Dit betekent niet alleen het minimaliseren en verzachten van onvermijdelijke effecten, maar nog verder gaan om de biodiversiteit te verbeteren en bedreigde ecosystemen te herstellen.

Als het op de juiste manier wordt aangepakt, kunnen projecten voor windenergie op zee de biodiversiteit in de oceaan verbeteren, waardoor het beter zal gaan met de natuur.


– Mads Nipper, CEO, Ørsted

Over WWF


WWF is een onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie, met meer dan 30 miljoen volgers en een wereldwijd netwerk dat actief is in bijna 100 landen. De WWF zet zich in om de aantasting van de natuurlijke omgeving van de planeet te stoppen en een toekomst op te bouwen waarin mensen in harmonie met de natuur leven door de biologische diversiteit van de wereld te beschermen, te zorgen voor duurzaam gebruik van hernieuwbare, natuurlijke hulpbronnen en een vermindering van vervuiling en verspilling te bevorderen. Meer informatie over WWF is te vinden op www.wwf.org.
NATUUR

Bouwen aan duurzame energie in balans met biodiversiteit

Als wereldleider op het gebied van groene energie is het onze verantwoordelijkheid om een positieve bijdrage te leveren aan zowel klimaat als natuur.