FlexIntensity


Door de grote industriële sector heeft Zeeland een flinke klimaatopgave. De energietransitie biedt echter ook veel economische kansen, bijvoorbeeld op het gebied van waterstof als schone brandstof en grondstof, en op het succesvol lokaal integreren van hernieuwbare energie in het regionale energiesysteem langs de kust.


Een uniek consortium van bedrijfsleven en kennisinstellingen uit de Scheldedelta werkt in het project “FlexIntensity” samen aan innovatie en energietransitie van met name de regionale chemische procesindustrie. Het hoofddoel van FlexIntensity is het versnellen van de energietransitie in de industriële sectoren van Zeeuws-Vlaanderen en Vlissingen-Oost. De kern van het onderzoeksproject is gericht op de optimale integratie van hernieuwbare energie, voornamelijk offshore windenergie, in bestaande fossiele industriële processen. FlexIntensity ontwikkelt technologieën en methoden voor het zo effectief mogelijk benutten van het variabele aanbod van hernieuwbare energie. Door toegepast onderzoek ontsluiten we informatie over het innovatief verduurzamen van de industrie in deze regio. Het project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit het EU Just Transition Fund (“JTF”). Het JTF stelt regio’s die afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit fossiele brandstoffen in staat om op een rechtvaardige en gelijkwaardige manier de energietransitie in te gaan.

JTF-Logo
NL-Medegefinancierd-door-de-Europese-Unie

Consortium

Het consortium brengt bedrijfsleven en kennisinstellingen van verschillend formaat en type bij elkaar en over de grens van België heen. In FlexIntensity werkt Ørsted samen met de experts van het Vlaamse Entras. Relevante bedrijven uit de North Sea Port regio en hun ontwikkelingen zijn aangehaakt via Smart Delta Resources. De kennisinstellingen zijn de Vlaamse Universiteit Gent, het Zeeuwse toegepaste onderzoek vanuit HZ UAS en de beroepsopleiding vanuit Scalda.


Innovatie

Voor Ørsted gaat innovatie verder dan de ontwikkeling van producten en technologische platforms. Als marktleider wind op zee zetten we in op een energiesysteem dat volledig draait op groene energie.