Duurzame energie

Slimmer energie opwekken en klimaatbewuster leven en werken


Samen maken we Nederland en steeds duurzamer. De overheid, veel burgers en organisaties dragen hun steentje al bij. Maar er moet nog veel gebeuren om de afgesproken CO2-doelen te behalen. Als Ørsted zetten wij in op wind op zee en op groene waterstof.

Onze energieoplossingen leiden de groene transformatie. Ørsted staat voor een wereld die volledig draait op groene energie en heeft de kennis en ervaring om Nederland te helpen met de energietransitie. In Nederland is ons windpark Borssele 1&2 operationeel. We zetten daarnaast de stap naar het produceren van groene waterstof met groene stroom van windparken op zee.

Ons windpark Borssele 1& 2 ligt voor de Zeeuwse kust. Onze collega Pieter legt in deze video uit hoe het park werkt, hoeveel energie het opwekt en wat de impact van het park is op de omgeving.

De duurzame energieoplossingen van Ørsted leiden de groene transitie


De productie en het gebruik van energie zijn verantwoordelijk voor 73% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Het transformeren van de manier waarop we onze wereld van energie voorzien is dus een van de belangrijkste dingen die we kunnen doen om klimaatverandering tegen te gaan. Bij Ørsted is dat wat we doen. Door het bouwen van windparken op zee en het ontwikkelen van groene waterstof projecten.

Corporate PPA

Creëer met groene energie commercieel voordeel met een corporate PPA.