Met ARK Natuurontwikkeling in zee


Ørsted en ARK Natuurontwikkeling starten rewilding op zee om klimaat- en biodiversiteitscrisis aan te pakken.

Het aantal soorten neemt gevaarlijk snel af. Het ecosysteem - waarvan we allemaal afhankelijk zijn - wordt zo een wankel kaartenhuis. Deze urgente biodiversiteitscrisis speelt wereldwijd en hangt nauw samen met de noodtoestand van het klimaat. De tijd raakt op. Daarom moeten beide problemen zonder uitstel en tegelijk aangepakt worden: natuurherstel moet samengaan met het bouwen van een infrastructuur voor hernieuwbare energie.

Ørsted is de wereldleider in offshore wind en een van de meest duurzame energiebedrijf ter wereld. Het bedrijf ambieert om hernieuwbare energie te leveren met een netto positieve impact op de biodiversiteit. ARK Natuurontwikkeling is pionier van rewilding van natuur en één van de grondleggers van Rewilding Europe. Op land heeft ARK laten zien hoe haar rewildingaanpak nieuwe, robuuste en gevarieerde natuur kan opleveren. ARK en Ørsted combineren hun expertise om ook in de oceanen te zorgen voor gezonde, rijke ecosystemen die klimaatverandering kunnen opvangen en gezond voedsel voor mensen blijven geven. Ørsted en ARK Natuurontwikkeling gaan testen of de principes van rewilding ook op zee werken. Ze willen bijdragen aan de verbetering en uitbreiding van de natuur in de oceanen. Dit kan en dient samen te gaan met de wereldwijde transitie naar duurzame energie.

Rasmus Errboe, Head of Continental Europe van Ørsted: “De klimaatcrisis en het verlies van biodiversiteit moeten echt met grote snelheid aangepakt worden. Dat mag niet ten koste gaan van natuur – en dat hoeft ook niet, daar zijn we bij Ørsted van overtuigd. Ik ben heel verheugd dat deze nieuwe samenwerking gaat bijdragen aan ons ambitieuze biodiversiteitsprogramma. Samen gaan we innovatieve maatregelen onderzoeken om te zien hoe rewilding de gezondheid van onze oceanen kan versterken. En wat de offshore windsector daaraan kan bijdragen.”

Jos Rademakers, directeur van ARK Natuurontwikkeling: “ARK en Ørsted willen uiteindelijk hetzelfde bereiken: gezonde oceanen waar de natuur weer kan floreren. We streven naar herstel van belangrijke, natuurlijke processen in zee en willen bijdragen aan windparken die goed zijn voor de natuur én de maatschappij. We kunnen niet langer wachten met positieve impact creëren – we moeten nú de zeenatuur gaan versterken.”

Wat is rewilding en hoe werkt het op zee?

Rewilding streeft naar gezonde, complete ecosystemen door het creëren van omstandigheden waarin natuur kan herstellen en daardoor ook op de lange termijn kan blijven floreren. De rewilding aanpak is nog nooit eerder op grote schaal getest in zee, terwijl daar juist grote en zeer acute uitdagingen liggen. De afname van de biodiversiteit in zee wordt onder andere veroorzaakt door de klimaatverandering. Deze opname verzwakt op haar beurt de thermostaatfunctie van de oceaan die de klimaatopwarming tot dusver nog enigszins tempert. Door de enorme expansie van de offshore wind infrastructuur – nodig om de opwarming tegen te gaan – is er tegelijkertijd meer verstoring van de zee natuur.

Over de samenwerking

Het eerste wat Ørsted en ARK samen gaan doen is een Marine FieldLab voor rewilding oprichten op de Noordzee. In het lab zullen veelbelovende rewilding maatregelen worden getest en geïmplementeerd. De resultaten worden op de voet gevolgd en de maatregelen zo nodig aangepast en verfijnd.

De focus zal eerst liggen op schelpdierriffen. Deze riffen staan aan de basis van het mariene ecosysteem als voedselbron, woon-, paai- en rustplaast voor vele soorten. Er zijn op dit moment maar weinig plaatsen in de Noordzee waar de larven van schelpdieren zich kunnen hechten en nieuwe riffen kunnen creëren. Ørsted en ARK gaan de beste manieren onderzoeken hoe windparken kunnen bijdragen aan het starten van nieuwe riffen zodat de zee zelf weer kan zorgen voor biodiversiteit. Als een methode goed uit de tests komt kan die snel op grotere schaal worden ingezet, in bestaande en toekomstige windparken van Ørsted, wereldwijd.
natuurherstel projecten verenigd koninkrijk

Herstel van de biodiversiteit van de monding van de Humber

Kwelders beplanten, zeegras herstellen, en inheemse oestersoorten uitzetten om het plaatselijke ecosysteem aan te vullen en te versterken.