Corporate power puchase agreements

 

Wat uw vraag ook is, wij hopen u van een antwoord te voorzien. Hier geven wij antwoord op de meest gestelde vragen over koopovereenkomsten voor stroom. Meer informatie? Neem contact met ons op

Afkortingen
 • 1. Wat zijn megawatts (MW), gigawatts (GW), en terawatts (TW)? 

  Een megawatt is een eenheid voor vermogen en staat gelijk aan één miljoen watt:

  1 megawatt = 1 miljoen watt

  1 gigawatt = 1 miljard watt, oftewel 1000 megawatt

  1 terawatt = 1 biljoen watt, oftewel 1000 gigawatt

 • 2. Wat is een megawattuur (MWh)?

  Een MWh is de hoeveelheid elektriciteit die in één uur door één megawatt wordt opgewekt.

 • 3. Waar betekenen deze andere afkortingen en termen? 

  ESG: environmental (milieu), social (maatschappelijk) en governance (bestuur)

  GHG: greenhouse gas (broeikasgas)

  CPPA: corporate power purchase agreement (zakelijke koopovereenkomst voor stroom)

  PPA: power purchase agreement (koopovereenkomst voor stroom)

  VPPA: virtual power purchase agreement (virtuele koopovereenkomst voor stroom)

  GoO/GO: guarantee of origin (garantie van oorsprong)

  RE: renewable energy (hernieuwbare energie)

  REC: renewable energy certificate (certificaat hernieuwbare energie)

  REGO: renewable energy guarantee of origin (garantie van oorsprong hernieuwbare energie)

Uitleg PPA's
 • 4. Wat is het verschil tussen een fysieke PPA en een virtuele PPA?

  Zowel fysieke als virtuele PPA's zijn interessante opties voor het kopen van groene stroom.

  Een PPA is een contract voor het kopen van stroom en de bijbehorende certificaten, afkomstig van een benoemde, duurzame installatie. PPA's geven zowel de energieproducent als de klant de mogelijkheid om zich af te dekken tegen prijsvolatiliteit op de elektriciteitsmarkt. Voor de klant betekent het voorspelbare stroomkosten en dus begrotingszekerheid. Voor projectontwikkelaars zoals Ørsted levert het een betrouwbare inkomstenbron op, wat nodig is voor het verder kunnen ontwikkelen van nieuwe de doorlopende uitbouw van duurzame energie-installaties, zoals wind- en zonneparken. Dit soort overeenkomsten bevorderten de groei van de duurzame energiebranche.

  Bij een fysieke PPA moeten de energieproducent (, Ørsted), en de koper zich binnen dezelfde stroommarkt of binnen twee markten met een onderling verbonden stroomnet bevinden, zodat de stroom fysiek kan worden geleverd. De koper ontvangt ook een certificaat voor elke gekochte MWh. Deze certificaten bewijzen dat de gekochte energie van een specifieke, duurzame installatie afkomstig is en kan worden gebruikt voor de Scope 2 GHG-rapportage.

  Bij een virtuele PPA vindt geen fysieke stroomlevering plaats: de koper verkrijgt geen juridisch eigendom van de stroom. Het is een financieel contract waarin een vaste prijsafdekking wordt bepaald. De koper ontvangt echter nog steeds een certificaat voor elke gekochte MWh. Deze certificaten bewijzen dat de gekochte energie van een specifieke, duurzame installatie afkomstig is en kan worden gebruikt voor de Scope 2 GHG-rapportage.

  In de praktijk levert een virtuele PPA minder volatiele stroomkosten voor de klant op, en dus begrotingszekerheid.

 •  5. Wat zijn de voordelen van een CPPA ten opzichte van certificaten?

  Elke geproduceerde MWh groene stroom is één groen certificaat waard. Certificaten worden gebruikt voor het bijhouden van de specifieke locatie waar de duurzame energie wordt geproduceerd en met welke technologie (bijvoorbeeld. wind- of zonne-energie). Dit stelt bedrijven in staat om hun energieverbruik in een specifieke installatie (bijvoorbeeld een wind- of zonnepark) te documenteren en te rapporteren over hun duurzaamheidsinspanningen.

   

  Wanneer een bedrijf via een CPPA stroom van Ørsted koopt, wordt bij elke gekochte MWh een certificaat meegeleverd. In dit geval heeft het certificaat direct betrekking op de duurzame installatie en de hoeveelheid gekochte stroom. Zo kunnen bedrijven op zeer transparante wijze rapporteren over hun scope 2 broeikasgasemissies.

   

  Certificaten die niet aan een PPA zijn verbonden kunnen op de open markt als energieproduct worden verkocht. In dat geval is de prijs van certificaten even volatiel als de markt waarop ze betrekking hebben. Op zichzelf zijn certificaten niet verbonden aan de stroom die een bedrijf koopt.

 • 6. Hoe wordt de stroom van Ørsted aan mijn bedrijf geleverd?

  Ørsted levert de energie namens u aan uw energieleverancier. De duurzame energie-installatie (bijvoorbeeld. een wind- of zonnepark) werkt stroom op die naar het stroomnet wordt gestuurd en bij uw energieleverancier terecht komt Uw energieleverancier levert vervolgens dit volume aan het in het leveringscontract bepaalde consumptiepunt. Dit noemt men een sleeved PPA.

  Uw leverancier draagt zorg voor de uiteindelijke vormgeving en levering van de stroom, terwijl Ørsted de opwekking, prijs en certificering op zich neemt. Ørsted kan ook het leveringsprofiel vormgeven, bijvoorbeeld als basislastblok, waarbij u elke dag elk uur precies dezelfde stroom ontvangt.

 • 7. Waarom Ørsted?

  Ørsted heeft zelf de transformatie ondergaan van een energiebedrijf met veel fossiele brandstoffen n fossiele brandstoffengebruiker tot een bedrijf dat drie jaar op rij door de Corporate Knights Global 100 Index is uitgeroepen tot het meest duurzame energiebedrijf ter wereld. Ørsted is de wereldwijde mondiale koploper op het gebied van offshore wind. We hebben diepgaande ervaring in het bouwen, beheren en exploiteren van windparken wereldwijd.

  Onze teamleden zijn experts op het gebied van PPA's. Wij staan klaar om u te helpen met het begrijpen en afhandelen van de overeenkomt, vanaf het allereerste contactmoment. We kunnen u ook helpen met het creëren van draagvlak binnen de organisatie, bijvoorbeeld door ons bedrijf te presenteren aan de interne belanghebbers.

  Ørsted A /S en Ørsted Salg & Services A / S worden elk beoordeeld door Moody's, en Ørsted A / S wordt ook beoordeeld door Standard & Poor's en Fitch. Bekijk onze kredietratings en ESG-ratings.

  Ørsted A /S en Ørsted Salg & Services A / S worden elk beoordeeld door Moody's, en Ørsted A / S wordt ook beoordeeld door Standard & Poor's en Fitch. Bekijk onze kredietratings en ESG-ratings.

 •  8. Maakt het uit van welke energiebron mijn PPA afkomstig is?

  Hoewel offshore windenergie de hoogste capaciteitsfactor heeft, kent elke vorm van duurzame energie zijn eigen voordelen. Wij raden aan om de energiebron te kiezen die het best past bij de duurzaamheidsdoelstellingen van uw bedrijf, waarbij ook rekening wordt gehouden met het jaarlijkse energieverbruik.

 • 9. Wat gebeurt er als het windstil is? 
  Met een Ørsted PPA beheren wij dit soort risico namens u en garanderen wij een vast energieleveringsvolume (de basislast). Dit is een verschil met sommige andere PPA-structuren, waarbij geen wind ook geen energie betekent. 
 • 10. Kan ik op basis van een CPPA een uitstootvermindering claimen?

  Elke via een CPPA gekochte MWh wordt geleverd met een REGO-certificaat. Dit certificaat is verbonden aan de 1 MWh opgewekte duurzame energie en bewijst dat de gekochte stroom duurzaam en van een specifieke installatie afkomstig is. Deze certificaten kunnen worden gebruikt als bewijsstuk voor de koolstofuitstootvermindering van een bedrijf.

  De certificaten tonen het milieu-aandeel van duurzame energie en kennen verschillende namen, afhankelijk van de regio:

  VK: REGO's

  In het VK worden garanties van oorsprong voor duurzame energie (“renewable energy guarantees of origin”, REGO's) door de Office of Gas and Electricity Markets (Dienst Gas- en Elektriciteitsmarkten) afgegeven aan producenten van duurzame energie.

  Continentaal Europa: GO

  Een Garantie van Oorsprong (“guarantee of origin”, GoO of GO) is de Europese regeling voor het bieden van informatie over de bron van duurzame energie.

  VS: REC's

  In de VS staan duurzame-energiecertificaten (“renewable energy certificates”, REC's) ook bekend als “green tags”, “renewable energy credits”, “renewable electricity certificates” of “tradable renewable certificates” (TRC's).

 • 11. Geldt er een ondergrens voor het energievolume dat door mijn PPA gedekt wordt? 
  U kunt ervoor kiezen om uw volledige energiebehoefte met groene energie te voldoen, maar dit hoeft niet. Doorgaans geldt echter in onze PPA's als ondergrens een totaalvolume van 100GWh. Wij raden aan om uw bedrijfsbehoeften te bespreken met een van onze PPA-experts. 
 • 12. Ik wil een PPA afsluiten met Ørsted. Hoe kan ik hiermee aan de slag? 
  Laat het ons hier weten, en een van onze PPA-experts neemt contact met u op om uw bedrijfsbehoeften te bespreken.
 • 13. Wat is additionaliteit in de duurzame energie-industrie? 
  Organisaties die een PPA met additionaliteit kopen, garanderen dat ze stroom tegen een bepaalde prijs zullen afnemen van een nieuw project. Dit heeft een positieve impact op de investeringsbeslissing waardoor een nieuw project voor duurzame energie kan worden gebouwd, en daarmee komt en nog meer groene energie in het stroomnet.

De zakelijke koopovereenkomsten

Voorzie in de energiebehoefte van uw bedrijf met hernieuwbare energie tegen een duurzame prijs.

Onze corporate PPA-partners

Lees meer over de bedrijven die onze visie delen om een wereld te creëren die volledig draait op groene energie.

Casestudy’s

 Lees de motivaties van onze partners om voor Ørsted te kiezen om in hun groene energiebehoeften te voorzien.

De voordelen van een Ørsted

Een Ørsted PPA heeft veel voordelen voor uw bedrijf, zowel op financieel als op duurzaam gebied.

Neem contact op met ons

Als u vragen heeft over een koopovereenkomst voor groene stroom van Ørsted en hoe dit uw bedrijf kan helpen, neem dan contact met ons op.