Groene waterstof

Nederland is op weg om in rap tempo haar elektriciteitsvoorziening te verduurzamen. In 2018 werd 15% van de in Nederland geproduceerde elektriciteit met duurzame bronnen opgewekt. Door de uitbouw van zon, wind op land en met name wind op zee zal dit percentage in 2030 zo’n 70% zijn. 

Maar elektriciteit vormt slechts 16% van het totale Nederlandse energieverbruik. Het gebruik van aardgas (30%) en olie (45%) is nog altijd dominant in de sectoren transport, warmte en industrie. Het vergroten van het aandeel duurzame elektriciteit in deze sectoren vergt nu aandacht om Nederland in 2050 klimaatneutraal te laten zijn. 

3-4 GW

Doel groene waterstof 2030 in Klimaatakkoord

Nederland heeft in het Klimaatakkoord de ambitie vastgelegd om in 2030 3 tot 4 GW geïnstalleerd vermogen aan groene waterstof elektrolysers te realiseren. Door opschaling richting 2030 kan er -net als eerder bij windenergie op zee- een forse kostenreductie (van 65%) komen. De ambitie uit het Klimaatakkoord sluit aan bij de uitstekende basis die Nederland heeft om een groene waterstofeconomie op te bouwen. Vier van de vijf grote industriële clusters waar groene waterstof toegepast moet gaan worden liggen aan de kust (Zeeland, Rotterdam, IJmuiden, Eemshaven). Hierdoor kunnen grote hoeveelheden duurzame stroom vanuit windparken op zee naar de elektrolyser worden getransporteerd.

Naast nieuwe toepassingen kan groene waterstof op termijn tevens de reeds bestaande grijze waterstofconsumptie vervangen. En zal het een rol vervullen bij het realiseren van onder andere regelbaar CO2-vrij vermogen voor elektriciteitsopwekking, energieopslag voor langere perioden en brandstof voor zwaar transport over langere afstanden. 

Ørsted is op dit moment al betrokken bij diverse Nederlandse initiatieven, zoals de ISPT 1 GW Study en de plannen voor een 1 GW elektrolyser in de Delta regio. Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte blijven.

 

Laatste nieuws