Volledig groene energie in Nederland

Kunnen we een betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar energiesysteem aanleggen dat volledig groen is?


Stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen vereist een verstrekkende nieuwe aanpak in de manier waarop we energie opwekken en gebruiken. Bij Ørsted werken we samen met verscheidene experts en partners aan het verder ontwikkelen van hernieuwbare energie- en opslagtechnologieën om dit te realiseren. Door onze krachten te bundelen willen we zo snel mogelijk een betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar energiesysteem realiseren dat volledig groen is.

Systeemintegratie

De middelen en aanpak die we nodig hebben om fossiele brandstoffen te vervangen met hernieuwbare energie worden hier geïllustreerd. Om de groene energietransitie versneld te realiseren moeten ogenblikkelijk bouwvergunningen voor hernieuwbare energie verstrekt worden. Daarnaast moeten we onze netinfrastructuur uitbreiden, investeren in de uitbouw van transmissielijnen, en de capaciteit van toeleveringsketens opschalen.

Onze partners en experts aan het woord


Ørsted werkt samen met verscheidene partners en experts aan het oplossen van belangrijke vragen over het maken van de volledige overstap op groene energie. Hier worden een aantal van deze vragen kort door hen beantwoord, om een goed geïnformeerd beeld te geven van de complexiteit en uitvoerbaarheid van deze cruciale opgave.

Mads Nipper, CEO van Ørsted

Mads Nipper

Is het realistisch om in de nabije toekomst onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen?


Op dit moment wordt rond de 80% van onze energie opgewekt met steenkool, aardgas en aardolie. De wereldwijde klimaatcrisis en de energiecrisis in Europa worden beide veroorzaakt door deze grootschalige afhankelijkheid van fossiele brandstoffen voor energiegebruik. Het is daarom van groot belang dat we zo snel mogelijk onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen. De vraag is of het realistisch is dit in de nabije toekomst te verwezenlijken en zonder de kosten van energie op te drijven.


Volgens Mads Nipper, de CEO van Ørsted, is het noodzakelijk én mogelijk om energieonafhankelijk en klimaatneutraal te worden. Dit vergt wel een radicale omschakeling in de manier waarop we hernieuwbare energie inzetten en gebruiken.

“Om in Europa energieonafhankelijk en klimaatneutraal te worden, moeten we de inzet van onshore wind verdrievoudigen, zevenmaal zo veel zonnepanelen inzetten en offshore wind vermeerderen met een factor van 15-20, voor het midden van deze eeuw.” Oftewel, we moeten onder andere grote veranderingen doorvoeren in de manier waarop we energie opwekken. Met name offshore wind moet sneller worden uitgebouwd en de productie ervan opgeschaald. Dit is waar bedrijven volgens Nipper een belangrijke rol kunnen en moeten spelen: in het optimaal benutten van dit natuurlijk hernieuwbaar vermogen.

“We hebben al bewezen dat het mogelijk is om op kosteneffectieve wijze CO2 neutraal energie op te wekken. Offshore wind en andere hernieuwbare energieoplossingen zijn al goedkoper dan energie die wordt opgewekt met fossiele brandstoffen.” Maar het vinden van oplossingen en alternatieven voor het opwekken van energie alleen is niet genoeg, zegt Nipper. “Het is noodzakelijk om meer hernieuwbare energie op te wekken en opslag hiervoor te creëren. We moeten ook slimmer en flexibeler worden in ons verbruik van energie.”

“Dit is een ingewikkelde onderneming”, vervolgt Nipper. “We zijn de eerste die toegeven dat er nog talloze moeilijke vraagstukken liggen. Maar ik ben ervan overtuigd dat de juist oplossing ligt in het vervangen van fossiele brandstoffen door hernieuwbare energie, het direct en indirect toepassen van elektriciteit als bron van energie en het zo efficiënt mogelijk verbruiken van energie. En dit alles moeten we sneller doorvoeren dan we vandaag de dag doen.”

U bent wellicht geïnteresseerd in …

Need for speed

Download onze white paper Need for Speed en ontdek hoe windparken op zee en groene waterstof Europa door de energiecrisis heen kunnen helpen.

Guido Dalessi, CEO van Elestor

Guido Dalessi

Kan een batterij opslagoplossing onze energievoorziening stabiel genoeg maken om ons dag en nacht van stroom te voorzien?

De zon en wind zijn hernieuwbare energiebronnen die ons een groot deel van de tijd en in de meeste gevallen kunnen voorzien van de energie die we nodig hebben. Maar wat als de zon niet schijnt en het een langere tijd windstil is? Voor die periodes moeten duurzame en opschaalbare technologieën worden ontwikkeld waarmee groene energie voor een langere periode kan worden opgeslagen. Alleen dan kunnen we onze energievoorziening stabiel genoeg te maken, zodat we dag en nacht stroom kunnen verbruiken.

Guido Dalessi, de CEO van Elestor, ziet dat er in toenemende mate behoefte is aan dit soort duurzame technologieën, die grootschalig en langdurig veel elektriciteit kunnen opslaan. Elestor heeft daarom een innovatieve, lithiumvrije batterijtechnologie ontwikkeld voor de opslag van elektriciteit van bijvoorbeeld wind- en zonneparken. Daarmee willen ze het mogelijk maken om periodes te overbruggen waarin weinig hernieuwbare energie wordt opgewekt.

“Door de grote toename van windparken en zonneparken krijg je een moment dat er volledig overproductie is en ook een moment dat er veel te weinig geproduceerd wordt”, legt Dalessi uit. “Dat moet gereguleerd worden en dat kun je heel goed met een batterij.”

Elestor werkt hard aan het opschalen van zijn productiecapaciteit, zodat ze in de nabije toekomst in staat zijn om veel capaciteit te kunnen leveren tegen hele lagen prijzen – onder andere aan Ørsted. Om dit te realiseren moet er alleen nog wel het een en ander veranderd worden in de huidige wet- en regelgeving van de Nederlandse energiewet, verklaart Dalessi. Die maakt het op dit moment bijvoorbeeld niet mogelijk om bij mensen in de buurt batterijen te installeren, wat volgens hem wel nodig is.

“Daar moeten wel wat zaken aan veranderen in de komende jaren,” zegt hij, “want terwijl het hele energiesysteem verandert moet de wet nog worden aangepast.” Dat maakt dat er nog wel enkele uitdagingen en vraagstukken zijn op te lossen voor een wijdverspreide toepassing van de batterij opslagoplossing van Elestor. “Het moonshot dat wij voor ons zien is dat dit soort batterijen uiteindelijk fossiele centrales gaan vervangen”, concludeert Dalessi.

Daan Schalck, CEO van North Sea Port

Daan Schalck

Kunnen de industrie en transportsector de overstap op groene energie aandrijven?

Het huidige, wereldwijde energiesysteem voorziet onder andere onze huizen van elektriciteit en verwarming. Maar een groot deel van de wereldwijde afname en verbruik van energie die opgewekt wordt met fossiele brandstoffen vindt in feite plaats in de industrie en transportsector. Daan Schalck, de CEO van de haven North Sea Port, legt uit dat zo snel mogelijk enorme investeringen in het verduurzamen van industriële productieprocessen en in het aanleggen van nieuwe, duurzame infrastructuur voor de transportsector nodig zijn. “Door de industriële activiteiten in North Sea Port gaat per jaar ongeveer 22 miljoen ton CO2 de lucht in. Dat is 10 procent van de totale uitstoot van de Benelux.”

Volgens Schalck ligt een deel van de verantwoordelijkheid voor de groene energietransitie bij deze sectoren. “Ook als havenbedrijf hebben wij een rol”, zegt hij hierover. “Je kan niet alleen zeggen ‘overheden, jullie moeten dat doen’.”

Betekent dit dan dat industrie en de transportsector de overstap op groene energie kunnen aandrijven? “Vandaag zijn al die bedrijven al met energie en klimaat bezig alsof het hun core business is”, verklaart Schalck. “Het gaat niet meer om chemie. Het gaat niet meer om staal. Het gaat om het aanpassen van hun bedrijvigheid. Vroeger was ik als CEO vooral met scheepvaart bezig. Vandaag denk ik dat mijn enige rol is bedrijven door de energie- en klimaattransitie heen helpen en dat we dat in die driehoek moeten doen – tussen overheden, privébedrijven en de haven. Pas dan gaan we slagen.”

De grootste uitdaging die Schalck hier ziet is dat de industrie en overheden het aanleggen en integreren van hernieuwbare energie gaan coördineren – met name offshore wind, infrastructuur en pijpleidingen, want dat kost heel veel tijd. En als het gaat om de klimaatcrisis hebben we volgens hem eigenlijk helemaal geen tijd meer. Dit betekent dat we vandaag al moeten investeren voor de toekomst, terwijl we eigenlijk nog niet precies weten hoeveel capaciteit we nodig gaan hebben. “Het is zoals een snelweg”, illustreert Schalck. “Je bouwt dan voor de wagens van vandaag en je weet dat het aantal wagens gaat toenemen, maar hoeveel, dat weten we nog niet. En toch moeten we een snelweg bouwen. […] Er zullen nog wel tussenstappen nodig zijn richting 2030, 2040… maar de ultieme doelstelling is geen fossiele brandstoffen meer in de haven.”

Kan Nederland volledig draaien op groene energie?


Hoor van onze partners en experts hoe we de groene energietransitie in Nederland kunnen realiseren.

Artikelen Financieel Dagblad


Lees onze artikelen in het Financieel Dagblad waar we belangrijke vragen over de volledige overstap op groene energie beantwoorden.

Voor de Wind — BNR podcasts


Luister hier naar de postcastserie ‘Voor de wind’ waar we de ontwikkelingen en uitdagingen rondom windenergie bespreken.

 

Ecologie

Kunnen nieuwe windparken op zee hand in hand gaan met de natuur?

Lees verder over groene energie en natuur in Nederland.