's Werelds meest duurzame energiebedrijf - drie jaar op rij

Ons thuis, de planeet aarde, loopt gevaar. Het is tijd dat overheden en bedrijven de klimaatcrisis aanpakken en de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 °C. Het is niet makkelijk om te veranderen, maar het is wél mogelijk. Lees maar eens mee met ons verhaal.'

In slechts tien jaar tijd zijn we getransformeerd van één van de meest CO2 intensieve energiebedrijven in Europa naar het meest duurzame energiebedrijf ter wereld in de Corporate Knights Global 100 Index - al drie jaar op rij. We leveren wind- en zonne-energie, de opslag ervan en hernieuwbare waterstof aan landen en bedrijven over de hele wereld.

Als katalysator voor meer klimaatactie dan alleen door ons eigen bedrijf, willen we dat ons verhaal anderen inspireert om hun uitstoot te verminderen en laat inzetten op de voordelen van de groene transformatie.

Laten we samen werken aan een wereld die volledig draait op groene energie.

Lees hier over onze transformatie

We streven ernaar een van de echte katalysatoren te zijn van systemische verandering naar een groenere samenleving door het bewijs te leveren dat er geen spanning bestaat tussen duurzaamheid en financiële waardecreatie.

— Mads Nipper, CEO Ørsted 

Samen strijden tegen klimaatverandering


De wetenschap stelt dat we voor 2030 onze wereldwijde CO2 uitstoot tenminste moeten halveren om een klimaatramp te voorkomen. Maar de wereldwijde uitstoot blijft jaar na jaar stijgen, waarvan 73% afkomstig is van fossiele brandstoffen.

De belangrijkste manier om klimaatverandering te bestrijden en een duurzamere wereld te creëren is om het wereldwijde energiesysteem om te vormen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. Als wereldleider op het gebied van hernieuwbare energie bieden we schone energie-oplossingen om landen en bedrijven te ondersteunen bij hun stappen om de CO2-uitstoot te verminderen. We willen de lessen uit onze eigen transformatie delen om duurzame verandering in andere bedrijven mogelijk te maken.

 

Het meest duurzame energiebedrijf ter wereld worden


De transformatie van een energiebedrijf zo groot als Ørsted was niet eenvoudig, maar wél nodig. Op deze manieren dragen wij bij aan de strijd tegen klimaatverandering:

Uitfasering van steenkool
Ons business model was oorspronkelijk gebaseerd op fossiele brandstoffen en we waren één van de meest steenkool-intensieve energiebedrijven in Europa. Inmiddels hebben we onze fossiele brandstofactiviteiten ontmanteld en richten we ons nu volledig op hernieuwbare energiebronnen. In 2023 gebruiken we helemaal geen steenkool meer, en tegen 2025 is bijna 100% van onze opgewekte energie volledig groen. Lees hier meer over wat we doen in duurzame energie

Offshore windenergie
Wij ontwikkelen niet alleen windenergie op land, zonne-energie en opslagoplossingen maar we zijn ook wereldleider op het gebied van offshore wind. Door innovatie en grootschalige inzet van offshore windtechnologie hebben we de kosten van wind op zee drastisch omlaag gebracht. Tegenwoordig is wind op zee in de meeste delen van de wereld goedkoper dan nieuw gebouwde kolen- en gascentrales. Die doorbraak heeft wind op zee van een niche naar een wereldwijde en snelgroeiende industrie gebracht met het potentieel om groene energie te leveren aan honderden miljoenen mensen.Volgende stappen: onze toeleveringsketen CO2 arm te maken

Ørsted ligt op schema om tegen 2025 CO2 neutraal te zijn in zowel onze energieopwekking als onze andere activiteiten. Aangezien de emissies van onze energieproductie vrijwel tot nul zijn teruggebracht, zijn we begonnen aan onze volgende uitdaging om nóg minder CO2 uit te stoten. We spreken af dat we de CO2-uitstoot van onze aan- en verkoop van aardgas en van onze toeleveringsketen tegen 2032 halveren. Onze ambitie is om in 2040 een netto CO2-voetafdruk van nul te hebben. Dat is tien jaar eerder dan de wereldwijde tijdslijn voor hetzelfde doel, nodig volgens klimaatwetenschappers om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C.

Dit doen we door het kopen en verkopen van aardgas op grote schaal geleidelijk af te bouwen terwijl we het groene aandeel van de verhandelde stroom vergroten. We vragen ook onze leveranciers om openbaar te maken wat hun CO2-uitstoot is als gevolg van de productie en installatie van hernieuwbare energie. Daarnaast stellen we samen op data gebaseerde doelen op voor het verminderen van die uitstoot. Bovendien moedigen we onze leveranciers aan om 100% hernieuwbare elektriciteit te gebruiken bij de productie van windturbines, funderingen, kabels en onderstations. Tenslotte onderzoeken we de mogelijkheden om onze schepen op duurzame energie te laten werken.


Duurzaam bouwen aan groene energie

Een wereld die volledig op groene energie draait, zal klimaatverandering tegengaan, sociale ontwikkeling verder brengen en economische groei stimuleren. We willen op een duurzame manier aan meer groene energie bouwen en de mogelijke bijeffecten van de transformatie naar groene energie tegengaan.

Voor ons betekent dit dat we duurzame groeiprogramma's opnemen in onze bedrijfsstrategie, de impact op de biodiversiteit beperken, nauw samenwerken met de lokale gemeenschappen waar we groene energie opwekken, onze verantwoordelijkheid nemen in het betalen van belastingen en de diversiteit van onze medewerkers promoten met een focus op vrouwelijk leiderschap.

FAQ
 • Wat maakt Ørsted het meest duurzame energiebedrijf ter wereld? 

  Ørsted is uitgeroepen tot 's werelds meest duurzame energiebedrijf in de Global 100-index in 2019, 2020 en 2021.

  Dit jaar zijn we uitgeroepen tot het op-één-na meest duurzame bedrijf (overall) ter wereld. Dit volgt onze positie als het meest duurzame bedrijf ter wereld in 2020, waarmee we het eerste energiebedrijf ooit zijn dat deze eer heeft behaald.

  Volgens Corporate Knights wordt onze sterke prestatie op de ranglijst van 2021 bepaald door*:

  • Het aandeel van onze inkomsten dat we verdienen met hernieuwbare energie (62,2%)
  • De geboekte verbeteringen in van onze CO2 uitstoot (47% minder) en waterverbruik
  • Onze investeringen, uitsluitend in groene energie: Ørsted investeert tussen nu en 2025 tot wel 30 miljard dollar
  • Goede prestaties op het gebied van betaalde belastingen, genderdiversiteit van het bestuur en betaald ziekteverlof voor werknemers.

  *Deze statistieken zijn gebaseerd op onze data uit 2019

 • Wat is Corporate Knights? 

  Corporate Knights Inc. is een in Toronto gevestigde uitgeverij en onderzoeksbureau. Ze geven elke drie maanden een duurzaam zakenmagazine uit en de onderzoeksafdeling publiceert ranglijsten en financiële productbeoordelingen op basis van de duurzaamheidsprestaties van bedrijven. Sinds 2005 publiceert Corporate Knights de jaarlijkse Global 100-index van 's werelds meest duurzame bedrijven - een gezaghebbende en alom gerespecteerde index van de prestaties van bedrijven op het gebied van duurzaamheid. De Global 100-index wordt elk jaar bekendgemaakt langs de zijlijn van het World Economic Forum in Davos.

  Als een van 's werelds grootste tijdschriften met een oplage van meer dan 147.000, gericht op het snijvlak van het bedrijfsleven en de samenleving, is Corporate Knights ook een prominent merk in de clean capitalist media. Hun visie is om informatie te verstrekken die markten in staat stelt een betere wereld te bevorderen.

 • Welke methodologie gebruikt Corporate Knights voor de Global 100-index?

  Corporate Knights rangschikt de 100 meest duurzame bedrijven ter wereld. Deze vertegenwoordigen de top 1% ter wereld op het gebied van duurzaam ondernemen. De ranglijst is sectoroverschrijdend, inclusief de industriële, financiële, IT-, consumenten- en gezondheidszorgsector.

  Voor de 2021 Global 100-index beoordeelde Corporate Knights meer dan 7.300 bedrijven met meer dan 1 miljard dollar aan inkomsten rigoureus op parameters zoals C02 emissies en waterverbruik, betaalde belastingen en genderdiversiteit van het bestuur.

  In de analyse worden de financiële prestaties en de levensduur van de bedrijven van de Global 100-bedrijven, die iets meer dan 1% van de beoordeelde bedrijven vertegenwoordigen, vergeleken met de MSCI All Country World Index.

  Volgens Corporate Knights ondersteunt de Global 100-index ‘het sterker wordende argument dat duurzame bedrijfsprestaties consistent zijn met gelijk of beter rendement voor investeerders en een langere levensduur van het bedrijf.’ Ze voegen eraan toe dat Global 100-bedrijven consequent beter presteren dan MSCI ACWI-bedrijven op het gebied van de CEO-medewerker salaris ratio, genderdiversiteit van het bestuur, het betalen van een eerlijk aandeel belastingen en verschillende andere specifieke statistieken die een rol spelen in de ranglijst.

 • Wat is het belang van duurzaamheid in het bedrijfsleven? 

  Door het werk van activistische bewegingen, ambitieuze politici en de voorlopers uit het bedrijfsleven eist de wereld van bedrijven dat ze werk maken van duurzaamheidsbeleid en klimaatactie. In de toekomst zullen deze eisen de keuzes en de loyaliteit van de consument blijven bepalen.

  Geconfronteerd met de existentiële dreiging van de wereldwijde klimaatcrisis, beginnen bedrijven over de hele wereld duurzamere manieren van zakendoen te verkennen. Ze kijken naar de langetermijneffecten van hun werk op het lokale milieu, de samenleving en de economie en vragen zich af of hun bedrijf ook echt een meetbare, positieve bijdrage levert.

  Duurzaam ondernemen is zowel een morele verplichting als slim zakendoen. Vergroenen is ook een concurrentievoordeel en een cruciale factor in het langetermijnsucces van bedrijven. Bedrijven die CO2-reductie in hun strategie integreren, zullen na verloop van tijd waarschijnlijk winstgevender en duurzamer zijn. Ze zijn waarschijnlijk ook aantrekkelijker voor beleggers die steeds vaker willen weten wat de klimaateffecten zijn van de bedrijven waarin ze beleggen.

  Hoewel het aanpassen van bedrijfsmodellen op de huidige (klimaat)wetenschappelijke inzichten geld kost, zijn de kosten van niets doen aanzienlijk hoger. De wereld moet nu iets doen aan het klimaat en bedrijven zullen daar een cruciale rol in spelen.

  "Wij zijn ervan overtuigd dat er op de lange termijn geen spanning bestaat tussen duurzaamheid en financiële waardecreatie" - Mads Nipper, CEO

  Bekijk hier Ørsted's duurzaamheidsbeoordelingen en rapportages. 

Hoe kunt u helpen om de groene

transformatie te versnellen?

 

Ontdek wat u kunt doen om groene energie te eisen.