Contract DONG Energy en Siemens Gamesa voor turbines windpark Borssele 1&2

DONG Energy heeft met Siemens Gamesa een contract getekend voor de
windturbines voor het windpark Borssele 1 en 2. Siemens Gamesa zal 94
turbines van 8MW leveren en onderhouden voor het Borssele project (752MW).
Het windpark op zee is naar verwachting eind 2020 volledig operationeel.

Jasper Vis, directeur Nederland van DONG Energy: “Het ondertekenen van dit
contract is een belangrijk moment voor het project, dat een mijlpaal is voor de
duurzame energietransitie in Nederland. Borssele 1 en 2 levert ook een bijdrage
aan het terugdringen van de kosten van duurzame energie in Nederland.”

Anders Lindberg, als senior vice president bij DONG Energy verantwoordelijk
voor de bouw van windparken: “We boeken goede voortgang bij de
voorbereidingen voor Borssele 1 en 2. We kijken uit naar de samenwerking met
Siemens Gamesa en andere leveranciers, die met innovatie en
kostenbesparingen allemaal een bijdrage leveren aan de realisatie van dit
grootschalige windpark op zee.”

Het windpark van 752MW zal jaarlijks een hoeveelheid elektriciteit leveren die
gelijk staat aan het elektriciteitsgebruik van ongeveer één miljoen Nederlandse
huishoudens.

DONG Energy heeft momenteel zeventien windparken op zee operationeel in
het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Denemarken. Recent installeerde DONG
Energy als eerste windparkontwikkelaar de 1.000e windturbine op zee.

 

See the PDF here