Ørsted contracteert Van Oord en GeoSea voor installatie Borssele 1+2

Ørsted heeft contracten gesloten met Van Oord en GeoSea voor de installatie van windpark Borssele 1+2. GeoSea installeert de funderingen en turbines. Van Oord is verantwoordelijk voor de installatie van de kabels. Borssele 1+2 heeft een capaciteit van 752 MW en ligt op 23 kilometer van de kust van Zeeland (Westkappele). De bouw van het windpark is gepland voor 2020.

GeoSea (onderdeel van DEME) is gecontracteerd voor het transport en de installatie van de 94 funderingen en turbines van Borssele 1+2. GeoSea is verantwoordelijk voor de volledige installatie van de monopile funderingen en voor de levering en installatie van de erosiebescherming. De waterdieptes variëren van 14 tot 36 meter.

A2SEA (de turbine-installatie experts van GeoSea) levert installatieschepen voor het transport en de installatie van de 94 Siemens Gamesa 8 MW-turbines met een nieuwe grote rotor van 167 meter.

Van Oord heeft de opdracht gekregen om 94 inter array-kabels met een totale lengte van 167 kilometer te vervoeren, installeren en te begraven. Van Oord zal zijn speciale kabellegger Nexus en trencher Dig-It inzetten om de kabels tot een diepte van 2 meter te installeren en te begraven.

Henrik Egholm, EPC-directeur Borssele 1+2 van Ørsted: "Het contracteren van twee zeer ervaren en bekwame bedrijven voor de installatie is een belangrijke stap in het tijdig en veilig realiseren van ons Borssele-project. We liggen goed op schema met de voorbereiding van de bouw van het windpark in 2020. We gaan nu met onze aannemers de meer gedetailleerde planningsfase in.”

Steven Engels, directeur Nederland en general manager West-Europa voor Ørsted: "Borssele 1+2 wordt het grootste windpark op zee in Nederland. Ook is dit het eerste windpark van Ørsted in Nederland, in deze nieuwe tendermarkt. We zijn tevreden dat we dit belangrijke project samen met een combinatie van regionale, nationale en internationale bedrijven kunnen realiseren.”

Jan Klaassen, business unitmanager offshore renewables voor GeoSea: "We zijn verheugd dat Ørsted GeoSea heeft gekozen voor het grootste windpark op zee project van Nederland. Het verkrijgen van dit contract toont onze leidende positie als leverancier van state-of-the-art, geïntegreerde oplossingen voor de offshore windindustrie. We verheugen ons op de samenwerking met Ørsted en willen onze gezamenlijke expertise gebruiken om dit project succesvol te realiseren. "

Arnoud Kuis, managing director van Van Oord Offshore Wind: "We zijn verheugd dat we voor dit project van Ørsted zijn gecontracteerd. Projecten zoals Borssele 1+2 zijn essentieel om aan de stijgende wereldwijde vraag naar energie te voldoen en om windenergie op zee concurrerender te maken als duurzame energiebron. We zijn er trots op deel uit te maken van dit prominente project. "

Neem voor meer informatie contact op met:

GeoSea (DEME Group)
Vicky Cosemans, Hoofd Communicatie DEME Group
cosemans.vicky@deme-group.com
M: +32 496 588 645 - T: +32 3 250 59 22

Van Oord
Robert de Bruin, Head Corporate Communication & Markets
Robert.debruin@vanoord.com
M: +31 6 53 44 08 90 - T: +31 88 826 82 34


Feiten over windpark Borssele 1+2

Turbines: Siemens Gamesa 8 MW
Aantal turbines: 94
Capaciteit windmolenpark: 752 MW
Bouwjaar: 2020
Gemiddeld gewicht monopiles: 800 ton
Zwaarste monopaal: 1100 ton
Totaal gewicht funderingen: 115.000 ton
Diameters funderingen: van 7,8 meter tot 8,7 meter in zeebodem
Totale lengte kabels: 167 kilometer
Omvang Borssele 1: 11,5 bij 11 kilometer
Omvang Borssele 2: 14,5 bij 6,5 kilometer

For more information, please contact:

Media responsible NL for Ørsted
Stefan de Bruijn
communicatie@orsted.com
+31 6 15 18 62 00