Ørsted maakt Oranjemolen duurzaam

De Oranjemolen in Vlissingen gaat groene energie produceren. De monumentale 17e eeuwse molen krijgt een generator waarmee groene energie wordt opgewekt. Gemeente Vlissingen, de eigenaar van de molen, en windparkontwikkelaar Ørsted hebben daarvoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten. In de Oranjemolen komt ook een informatiepunt over windpark Borssele 1+2.
 
Steven Engels, directeur Nederland van Ørsted: “We zetten ons als Ørsted in voor een wereld die volledig draait op groene energie. Dat doen we op grote schaal, met windparken op zee in Europa, de Verenigde Staten en Azië. Maar soms ook op veel kleinere schaal. Het kunnen verduurzamen van de prachtige karakteristieke Oranjemolen in Vlissingen was een mooie kans voor Ørsted. Dat is zeker het geval omdat we de Oranjemolen ook kunnen gaan gebruiken als informatiepunt voor ons windpark.” 
 
John de Jonge, wethouder van de gemeente Vlissingen: “Voor de Zeeuwse kust en zeker ook in de buurt van Vlissingen vinden in snel tempo ontwikkelingen plaats. In Europa is Vlissingen een belangrijke speler op het gebied van windenergie op zee. Door in de Oranjemolen een informatiepunt in te richten, kunnen inwoners en bezoekers van Vlissingen kennis nemen van deze ontwikkelingen. Met het plaatsen van een generator in de Oranjemolen zijn we nu waarschijnlijk de eerste gemeente in Nederland die zelf energie opwekt met een eigen windmolen.”
 
Informatie over Oranjemolen
De Oranjemolen is een korenmolen en voormalige pelmolen aan de Oranjedijk in Vlissingen. Het is een stellingmolen die in 1699 is beschreven, en dus eerder gebouwd moet zijn. Sinds 1968 is de molen eigendom van de gemeente Vlissingen. Van de 23 stadsmolens in Vlissingen is de Oranjemolen als enige overgebleven. Het is de dichtst bij zee staande molen van Nederland. Diverse malen heeft de molen te lijden gehad van oorlogsgeweld. Een kogel afkomstig van de Engelse vloot in 1809 zou zich nog in de zuidwestkant van de molenmuur bevinden. Ook zijn nog sporen van de Tweede Wereldoorlog te vinden. In 2000 moest de Oranjedijk met twee meter worden verhoogd. Daarbij is de scheve molen recht gezet en twee meter omhoog gevijzeld met behulp van paalfunderingen. In 2002 vond een omvangrijke restauratie plaats.
 

Media Relations NL

bregr@orsted.com

+31 6 44021771