Veel draagvlak komst windparken Borssele in Zeeland

In Zeeland bestaat veel draagvlak voor de komst van de windparken Borssele 1 t/m 5. Dat blijkt uit een peiling onder het ZBpanel* in opdracht van energiebedrijf Ørsted. Van de panelleden is 47% (heel) positief en 26% neutraal over de komst van de windparken. 25% is (zeer) negatief over de nieuwe windparken. Ørsted start in december met de bouw van het windpark Borssele 1+2. Dat windpark gaat vanaf eind volgend jaar groene energie leveren voor een miljoen huishoudens.

Voordelen overheersen
Een grote meerderheid (79%) blijkt in meer of mindere mate op de hoogte te zijn van de komst van de windparken voor de Zeeuwse kust. Als voordelen worden gezien: het leveren van duurzame energie (90%), minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (89%), minder afhankelijkheid van het buitenland (82%), CO2-reductie (78%), een bijdrage aan de Zeeuwse werkgelegenheid (78%) en een economische impuls voor Zeeland (70%). De panelleden zien ook nadelen aan de komst van de windparken op zee: aantasting van natuur (88%), horizonvervuiling (84%) en kosten van aanleg en onderhoud (69%).

Windparken op zee populairder
37% van de panelleden heeft het liefst een combinatie van windparken op zee en land. 29% ziet liever alleen windparken op zee en 9% geeft de voorkeur aan alleen windparken op land. Een minderheid van 20% heeft liever helemaal geen windparken.

Steven Engels, directeur Nederland van Ørsted: “De uitkomsten van de peiling bevestigen wat wij al dachten: Zeeuwen zijn positief over de komst van de windparken. We zijn na het winnen van de aanbesteding van Borssele 1+2 met open armen ontvangen, door zowel de overheid als bewoners en ondernemers. We zetten ons sindsdien in om Zeeland mee te laten profiteren van de komst van het windpark. Dat doen we onder meer door de onderhoudsbasis, met tussen de 50 en 100 banen, in Vlissingen te vestigen. Ook zijn we samenwerkingen aangegaan met Scalda, muZEEum, ZB en de Oranjemolen (Gemeente Vlissingen). Het is mooi om te zien dat dit wordt gewaardeerd.

*ZBpanel is het online panel voor en over Zeeland van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. Het panel bestaat uit 2. 072 leden die in Zeeland wonen. Bijna de helft (937 personen) nam deel aan dit onderzoek.

Media Relations NL

bregr@orsted.com

+31 6 44021771