Windpark op zee Borssele 1 & 2 helemaal gereed

Ørsted heeft de bouw van windpark Borssele 1&2 afgerond. Het windpark heeft een geïnstalleerde capaciteit van 752MW. Daarmee is Borssele 1&2 het grootste windpark op zee van Nederland en het tweede grootste windpark van de wereld. Borssele 1&2 levert een hoeveelheid groene elektriciteit die overeenkomt met het gebruik van een miljoen huishoudens. Borssele 1&2 is het eerste windpark op zee van Ørsted in Nederland.

Belangrijkste feiten Borssele 1&2:

Eigenaar: Ørsted
Totale geïnstalleerde capaciteit: 752MW
Windturbines: 8 MW Siemens Gamesa
Omvang windpark: 112 km2
Aantal turbines: 94
Funderingen: monopalen
Netwerk op zee en land: TSO TenneT
Windpark operationeel: vierde kwartaal 2020
Waterdiepte: 14-36m
Afstand vanaf de kust (Westkapelle): 23km
Onderhoudslocatie: Vlissingen
Equivalent jaarlijkse elektriciteitsconsumptie: 1 miljoen huishoudens
Belangrijkste leveranciers: Siemens Gamesa, Sif, Bladt, EEW SPC, EEW OSB, Nexans
Installatie: DEME Offshore, Van Oord

Henrik Poulsen, CEO van Ørsted: “Dit is een belangrijke mijlpaal voor de energietransitie en voor Ørsted. We zijn verheugd dat we nu klaar zijn met de bouw van ons eerste windpark op zee in Nederland, dat één van de koplopers is in de wereldwijde energietransitie. Borssele 1&2 is voor ons een eerste stap om een belangrijke bijdrage te leveren aan de Nederlandse transitie van fossiele brandstoffen naar groene energie. We zijn er trots op dat het is gelukt om dit grootschalige groene energieproject ook tijdens de wereldwijde COVID-19 pandemie op tijd en binnen budget af te ronden, zonder afbreuk te doen aan onze hoge veiligheids- en gezondheidsstandaarden.”

Ørsted is marktleider wind op zee en heeft in 1991 het eerste windpark op zee ter wereld in Denemarken gebouwd. Sindsdien heeft het bedrijf meer dan 25 windparken op zee gebouwd en exploiteert windparken in Europa, Azië en Noord-Amerika. De 25e geïnstalleerde turbine van Borssele 1&2 was windturbine 1.500 van Ørsted.

Steven Engels, directeur Nederland van Ørsted: “Het is geweldig dat we nu een hoeveelheid groene elektriciteit kunnen leveren die overeenkomt met het gebruik van een miljoen Nederlandse huishoudens. We hebben geleverd wat we in 2016 hebben beloofd, toen ons bod zorgde voor een prijsdoorbraak.” Borssele 1&2 was het eerste grootschalige windpark op zee waarvoor een bod werd uitgebracht van minder dan 10 cent subsidie per geleverde kWh.

Borssele 1&2 is het eerste in een reeks van grote windparken die Nederland wil realiseren, onder andere om de afspraken uit het Energieakkoord en Europese doelstellingen te behalen. “Het afronden van de bouw van Borssele 1&2 is een belangrijk moment voor de Nederlandse energietransitie. Ørsted dankt de Rijksoverheid, Provincie Zeeland en zoveel andere stakeholders die hebben geholpen om dit resultaat te behalen. Zeeland heeft ons met open armen ontvangen. Er ligt een uitstekende basis om ons windpark de komende decennia vanuit Vlissingen te onderhouden en ook een bijdrage te leveren aan de CO2-reductie van de industrie in Zeeland. Bijvoorbeeld met het groene waterstofproject dat we onlangs met Yara hebben aangekondigd.”

Flemming Thomsen, senior projectdirecteur van Borssele 1&2: “We zijn er samen met onze leveranciers in geslaagd om dit windpark op zee in minder dan negen maanden te bouwen. Door extra maatregelen te nemen op het gebied van veiligheid en gezondheid is dat ook tijdens een wereldwijde pandemie gelukt. We zijn trots op het geleverde resultaat.”

Media Relations NL

bregr@orsted.com

+31 6 44021771