Ørsted en ARK Natuurontwikkeling starten rewilding op zee om klimaat- en biodiversiteitscrisis aan te pakken

Ørsted en ARK Natuurontwikkeling gaan gezamenlijk testen of de principes van rewilding ook op zee werken. Ze willen bijdragen aan de verbetering en uitbreiding van de natuur in de oceanen. Dit kan en dient samen te gaan met de wereldwijde transitie naar duurzame energie.

Het aantal soorten neemt gevaarlijk snel af. Het ecosysteem - waarvan we allemaal afhankelijk zijn - wordt zo een wankel kaartenhuis. Deze urgente biodiversiteitscrisis speelt wereldwijd en hangt nauw samen met de noodtoestand van het klimaat. De tijd raakt op. Daarom moeten beide problemen zonder uitstel en tegelijk aangepakt worden: natuurherstel moet samengaan met het bouwen van een infrastuctuur voor hernieuwbare energie.

Ørsted is de wereldleider in offshore wind en het meest duurzame energiebedrijf ter wereld. Het bedrijf ambieert om hernieuwbare energie te leveren met een netto positieve impact op de biodiversiteit. ARK Natuurontwikkeling is pionier van rewilding van natuur en één van de grondleggers van Rewilding Europe. Op land heeft ARK laten zien hoe haar rewildingaanpak nieuwe, robuuste en gevarieerde natuur kan opleveren. ARK en Ørsted zullen vanaf nu hun expertise combineren om ook in de oceanen te zorgen voor gezonde, rijke ecosystemen die klimaatverandering kunnen opvangen en gezond voedsel voor mensen blijven geven.

Rasmus Errboe, Head of Continental Europe van Ørsted: “De klimaatcrisis en het verlies van biodiversiteit moeten echt met grote snelheid aangepakt worden. Dat mag niet ten koste gaan van natuur – en dat hoeft ook niet, daar zijn we bij Ørsted van overtuigd. Ik ben heel verheugd dat deze nieuwe samenwerking gaat bijdragen aan ons ambitieuze biodiversiteitsprogramma. Samen gaan we innovatieve maatregelen onderzoeken om te zien hoe rewilding de gezondheid van onze oceanen kan versterken. En wat de offshore windsector daaraan kan bijdragen.”

Jos Rademakers, directeur van ARK Natuurontwikkeling: “ARK en Ørsted willen uiteindelijk hetzelfde bereiken: gezonde oceanen waar de natuur weer kan floreren. We streven naar herstel van belangrijke, natuurlijke processen in zee en willen bijdragen aan windparken die goed zijn voor de natuur én de maatschappij. We kunnen niet langer wachten met positieve impact creëren – we moeten nú de zeenatuur gaan versterken.”

De gedeelde visie van de organisaties is sterk: windmolens op zee zijn nodig om de klimaatuitdaging aan te gaan, en tegelijkertijd moet de natuur beter worden: rijker en diverser. Gezien windparken een steeds groter beslag op de ruimte doen in zee is er geen makkelijk antwoord over hoe dat aangepakt moet worden. Het is nodig om in actie te komen en samen aan de slag te gaan: groene energie, natuurontwikkeling en natuurbescherming sluiten elkaar niet uit.

Over de samenwerking
Het eerste wat Ørsted en ARK samen gaan doen is een Marine FieldLab voor rewilding oprichten op de Noordzee. De partners gaan om te beginnen zoeken naar de ecologisch meeste geschikt locatie hiervoor. In het lab zullen veelbelovende rewilding maatregelen worden getest en geïmplementeerd. De resultaten worden op de voet gevolgd en de maatregelen zo nodig aangepast en verfijnd.

De focus zal aanvankelijk liggen op schelpdierriffen. Deze riffen staan aan de basis van het mariene ecosysteem als voedselbron, woon-, paai- en rustplaast voor vele soorten. Er zijn op dit moment maar weinig plaatsen in de Noordzee waar de larven van schelpdieren zich kunnen hechten en nieuwe riffen kunnen creëren. Ørsted en ARK gaan de beste manieren onderzoeken hoe windparken kunnen bijdragen aan het starten van nieuwe riffen zodat de zee zelf weer kan zorgen voor biodiversiteit. Als een methode goed uit de tests komt kan die snel op grotere schaal worden ingezet, in bestaande en toekomstige windparken van Ørsted, wereldwijd.

Wat is rewilding en hoe werkt het op zee?
Rewilding streeft naar gezonde, complete ecosystemen door het creëren van omstandigheden waarin natuur kan herstellen en daardoor ook op de lange termijn kan blijven floreren. De rewildingaanpak is nog nooit eerder op grote schaal getest in zee, terwijl daar juist grote en zeer acute uitdagingen liggen. De afname van de biodiversiteit in zee wordt onder andere veroorzaakt door de klimaatverandering. Deze opname verzwakt op haar beurt de thermostaatfunctie van de oceaan die de klimaatopwarming tot dusver nog enigszins tempert. Door de enorme expansie van de offshore wind infrastructuur – nodig om de opwarming tegen te gaan – is er tegelijkertijd meer verstoring van de zeenatuur.

Ørsted dingt mee in de aanbesteding van het nieuwe offshore windpark dat voor de Hollandse kust is gepland. Natuurherstel en -ontwikkeling door rewilding is een belangrijk onderdeel in het voorstel van het bedrijf. Door samenwerking met Ørsted kan ARK haar ambities voor natuurherstel op de Noordzee een flinke zet vooruit geven. Het voornemen is om ook in al bestaande en toekomstige windparken van Ørsted zeenatuur te revitaliseren, maar beide organisaties vinden dat onvoldoende: er zal ook op grote schaal buiten de windparken aan natuurontwikkeling moeten worden gewerkt.

Lees hier meer over onze samenwerking met ARK 


Neem voor meer informatie contact op met:

Ørsted Media Relations Nederland
Stefan de Bruijn
xsdeb@orsted.com
+31 6 15186200

ARK Nature Media Relations
Iris Roggema
iris.roggema@ark.eu
+31 6 27473273
Or Lars Soerink
lars.soerink@ark.eu.nl
+31 910743808

Media Relations NL

bregr@orsted.com

+31 6 44021771