Ørsted ontvangt subsidie voor 100 MW waterstofproject in Zeeland

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft IPCEI-subsidie toegekend aan Ørsted voor de ontwikkeling van een 100 MW waterstofproject in Zeeland. IPCEI is een door de EU geleid proces waarbij ‘belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang’ worden geselecteerd die de lidstaten mogen steunen. 

Met een capaciteit van 100MW kan dit grootschalige project een belangrijke rol spelen in de realisatie van de Nederlandse ambities op het gebied van hernieuwbare waterstof. De toekenning van overheidssteun aan het project getuigt eens te meer van het belang van hernieuwbare waterstof voor het verduurzamen van de industrie in Europa. In Denemarken ontving het project ‘Green Fuels for Denmark’ van Ørsted al eerder IPCEI-steun. 

"Europa heeft dringend behoefte aan nieuwe groene oplossingen om klimaatverandering te bestrijden en regionale energieonafhankelijkheid veilig te stellen. Ik wil de Nederlandse regering prijzen voor hun rol bij de bevordering van zowel hernieuwbare energie als hernieuwbare waterstof. Het IPCEI-proces helpt de hernieuwbare waterstof sector te lanceren, maar als we echt een Europese koploperspositie willen creëren, hebben we reguleringskaders nodig gericht op het stimuleren van vraag en aanbod voor de overstap van fossiele brandstoffen naar nul-emissie alternatieven. " – aldus Olivia Breese, CEO van Ørsted P2X.

Steven Engels, hoofd van Ørsted P2X in de Benelux-regio, zegt:

"De toekenning van deze subsidie is een belangrijke stap in de realisatie van dit project. Dit is goed nieuws voor Zeeland, voor onze waterstofambities en voor de groene energietransitie. Nederland heeft een uitstekende uitgangspositie voor hernieuwbare waterstofprojecten. We zijn blij met dit project bij te dragen aan de realisatie van de ambitieuze Nederlandse klimaatdoelstelling. Met het juiste reguleringskader kunnen de offshore windbronnen van de Noordzee, de grondstoffen leveren voor de groene transformatie van de grote industriële clusters in Nederland. Wij hopen dat de overheid haar onlangs aangekondigde initiatieven ten aanzien van hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong (RFNBO's) voor de industrie en productieondersteuning de komende maanden zo concreet mogelijk maakt."

Nederland is een strategische markt voor Ørsted. Het bedrijf exploiteert het Borssele 1&2 offshore windpark voor de kust van Zeeland. Ørsted is ook betrokken bij het grensoverschrijdende Power-to-X-project SeaH2Land, waarbij de Nederlandse offshore windbronnen benut worden om groene waterstof te produceren voor een mogelijk grensoverschrijdend waterstofnetwerk in zowel Nederland als België.


Feiten over het project:

  • Het project heeft een 100 MW elektrolyser capaciteit
  • Doel is om fossiele waterstof te vervangen door hernieuwbare waterstof die via elektrolyse met hernieuwbare energie wordt geproduceerd
  • Het is de bedoeling dat Yara afnemer wordt van een significant deel van de hernieuwbare waterstof voor de productie van groene ammoniak, onder meer bestemd voor de productie van groene meststoffen 
  • Het project is gelegen is gelegen in het havengebied van North Sea Ports in de provincie Zeeland. 

Media Relations NL

bregr@orsted.com

+31 6 44021771