Zeewierteelt rond windmolens: een nieuwe toepassing met mogelijk bijdrage aan biodiversiteit

In een nieuw onderzoeksproject in het Anholt Offshore Windmolenpark in Denemarken gaan we koolstofarm voedsel verbouwen. Hiermee zetten we in op meervoudig ruimtegebruik en onderzoeken we tegelijkertijd de bijdrage aan onderwaternatuur en zeeleven. Dit is hoe.
Om de klimaatcrisis aan te pakken, moeten we kijken naar hoe we duurzaam hernieuwbare energie opwekken. Maar we moeten ook kijken naar wat we eten, aangezien er grote hoeveelheden CO2 worden uitgestoten tijdens de productie. Tegelijkertijd staat de ecologie in zee onder enorme druk. Zeewier slaat twee vliegen in één klap: het is koolstofarm voedsel én het creëert mogelijk nieuwe habitats voor zeedieren. De productie van zeewier en de blauwe mossel kost zeer weinig energie, en is bij uitstek voedsel van de toekomst. We stellen de ruimte rond windparken beschikbaar om de mogelijkheden en effecten van klimaatvriendelijk voedselproductie te onderzoeken.

Hoe het project werkt
Onderzoekers van de Technische Universiteit van Denemarken (DTU) zetten in het water rond de 111 windturbines lijnen van soms wel 100 meter uit. De onderzoekers bevestigen zaailingen aan de lijnen om drie verschillende soorten zeewier te kweken voor menselijke consumptie. Het plan is om volgend voorjaar te beginnen met de kweek van blauwe mosselen door het zeewier aan te vullen met materiaal waar mossellarven zich op kunnen vestigen.

Ingrid Reumert, Senior Vice President en Head of Global Stakeholder Relations bij Ørsted, zegt:
"We zullen de komende jaren veel offshore windparken bouwen. Als we gebieden op zee die we al gebruiken om hernieuwbare energie op te wekken, ook kunnen gebruiken om nieuw, klimaatvriendelijke voedsel zoals zeewier en mosselen te produceren en dan ook de natuur te versterken – dan kunnen we echt een verschil maken."

Met dit project willen we daarbij verder onderzoeken hoe het opwekken van windenergie, het versterken van de natuur en het produceren van voedsel vanaf de ontwerpfase samen kan gaan in windparken. Hier liggen ook kansen voor Nederlandse windparken.

Over Anholt Offshore Windmolenpark
Anholt Offshore Windpark ligt in het Kattegat in Denemarken tussen het schiereiland Djursland en het eiland Anholt. Het heeft een oppervlakte van 88 vierkante kilometer. De stroomproductie van het windpark is volledig CO2-neutraal en is meer dan het jaarlijkse verbruik van ruim 1 miljoen Denen.

Media Relations NL

bregr@orsted.com

+31 6 44021771