De routekaart Wind op Zee 2023 afgerond

Bedrijven, organisaties en overheden hebben samen een missie: Nederland klimaatneutraal in uiterlijk 2050. Een klimaatneutraal Nederland willen we bereiken door zoveel mogelijk schone energie, zo effectief mogelijk op te wekken. Dat doen we het liefst op plekken waar mens en natuur daar zo min mogelijk last van hebben: via windturbines op de Noordzee.

De afgelopen jaren hebben bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en belangengroepen gezamenlijk gebouwd aan windparken. De Nederlandse ambitie voor 2023 (ruim 4,5 GW aan windenergie) is op tijd, binnen budget en zelfs zonder subsidie gehaald. Daarmee voorzien de windparken op zee in 3,3% van de energievoorziening voor bedrijven en mensen thuis. Dat is meer dan tien jaar geleden is afgesproken in het Nederlandse Energieakkoord.

Nederland heeft tien jaar achter de rug van pionieren, plannen maken, ontwikkelen, bouwen en testen. Van niets is er een volwaardige nieuwe offshore duurzame energiebranche gegroeid. Met een extra impuls voor nieuwe banen en een duurzame economie. De windparken, de elektriciteitskabels en de plekken waar deze kabels aan land komen, zijn op een duurzame manier aangelegd. We beperken zo veel mogelijk het negatieve effect op de natuur. Dat doen we door nieuwe technieken te gebruiken die het leven boven en onder water ontzien en door continu onderzoek te doen.

Hollandse Kust Noord is het laatste windpark van de routekaart 2023. Ook de windparken Borssele en Hollandse Kust Zuid waren onderdeel van de routekaart 2023. Ørsted’s windpark Borssele 1& 2 is sinds 2020 operationeel. De 4,7 GW aan windenergie die nu op de Noordzee staat voorziet in ongeveer 16% van de huidige elektriciteitsbehoefte in Nederland. In de film ‘Het verhaal van wind op zee’ is te zien hoe windenergie op zee in de afgelopen 10 jaar groeide van 1,5 GW naar 4,7 GW.

Bekijk hoe deze bijzondere prestatie tot stand kwam in de film: https://windopzee.nl/onderwerpen/wind-zee/viering-routekaart-2023


Media Relations NL

bregr@orsted.com

+31 6 44021771