Ørsted presenteert geactualiseerd businessplan na uitgebreide herziening van portfolio

De Raad van Bestuur van Ørsted heeft vandaag een geactualiseerd businessplan goedgekeurd met daarin een ambitie van 35-38 GW aan geïnstalleerd vermogen in 2030 en bijgewerkte financiële doelstellingen.
De Raad van Bestuur van Ørsted heeft vandaag een geactualiseerd businessplan goedgekeurd met daarin een ambitie van 35-38 GW aan geïnstalleerd vermogen in 2030 en bijgewerkte financiële doelstellingen. Dit businessplan is na een uitgebreide herziening van het projectportfolio tot stand gekomen. De bijgewerkte ambitie en financiële doelstellingen die vandaag bekend zijn gemaakt bevestigen dat Ørsted, ondanks de uitdagingen die het in 2023 kende, wereldwijd marktleider blijft op het gebied van offshore wind met de ambitie om aantrekkelijke groei en rendementen te realiseren richting 2030.

Ondanks sterke onderliggende bedrijfsvoortgang was 2023 een jaar met aanzienlijke uitdagingen. Voornamelijk omdat de offshore windprojecten in de VS aanzienlijke waardeverminderingen en extra kosten voor het beëindigen van contracten hebben veroorzaakt. Dit alles had een negatieve impact op de kredietverwachting van Ørsted tot gevolg. Ørsted heeft in reactie hierop maatregelen geïmplementeerd om te zorgen voor een robuuste financiële balans. Dit ter ondersteuning van de groei op lange termijn en een veerkrachtige kapitaalstructuur richting 2030. Naar aanleiding van de lessons learned van de Amerikaanse offshore projecten heeft Ørsted haar projectportfolio uitgebreid herzien en maatregelen genomen om risico's te beperken.

"We hebben projecten binnen onze portefeuille geprioriteerd en voeren belangrijke veranderingen door in ons bedrijf, waaronder een herziening van ons bedrijfsmodel om risico's te verminderen. We presenteren nu een robuust bedrijfsplan en met een sterke focus op waarde creatie. En we zijn van plan om onze huidige geïnstalleerde capaciteit van duurzame energie tegen 2030 meer dan te verdubbelen" - Mads Nipper, Group President en CEO van Ørsted

Het gehele Engelstalige bericht Capital Markets Update: Ørsted presents updated business plan following comprehensive portfolio review – Thomas Thune Andersen steps down as Chair at upcoming AGM – is bijgevoegd.

De belangrijkste punten uit het bericht:

Herziening van risico's en portefeuille
Ørsted's fundamentele strategische keuzes voor technologieën en regio's zijn ongewijzigd. Ørsted streeft er nog steeds naar om wereldleider te zijn in Offshore en een regionale speler in Onshore en P2X in Europa en de VS. Ørsted heeft echter haar portfolio herzien en wil prioriteit geven aan groeikansen met een groot potentieel voor waardecreatie en een laag risicoprofiel.

Zorgen voor een robuuste balans
Naast het verlagen van kapitaaluitgaven en projectontwikkelingskosten, pauzeert Ørsted het uitkeren van dividenden voor de boekjaren 2023-2025.

Geactualiseerde strategische ambitie, financiële doelstellingen en financieel beleid
Als gevolg van het door de Raad van Bestuur van Ørsted goedgekeurde bedrijfsplan heeft Ørsted haar ambitie voor het installeren van hernieuwbare vermogen bijgewerkt van ca. 50 GW tot 35-38 GW in 2030, wat meer dan het dubbele zal zijn van het huidige geïnstalleerde vermogen van 15,7 GW. In 2026 verwacht Ørsted een geïnstalleerd vermogen van ongeveer 23 GW te hebben.

Thomas Thune Andersen treedt terug als voorzitter van de Raad van Bestuur van Ørsted A/S
Na goedkeuring van bovengenoemd ondernemingsplan heeft Thomas Thune Andersen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Ørsted A/S, de Raad van Bestuur vandaag geïnformeerd over zijn besluit om af te treden als voorzitter tijdens de komende jaarlijkse algemene vergadering op 5 maart 2024.

Jaarverslag 2023
Vandaag heeft de Raad van Bestuur van Ørsted het jaarverslag over 2023 goedgekeurd. Het volledige Engelstalige persbericht Annual report for 2023 – strong underlying results and strategic progress in a challenging year is hier te vinden.

Media Relations NL

bregr@orsted.com

+31 6 44021771