Sluit je aan bij ‘s werelds meest duurzame energiebedrijf en onderneem klimaatactie


Bij Ørsted worden we sinds 2019 erkend als ’s werelds meest duurzame energiebedrijf in de Corporate Knights’ Global 100-index


We hebben hard gewerkt om ons steentje bij te dragen aan de beperking van de opwarming van de aarde tot 1.5˚C. Nu willen we overheden en bedrijven ondersteunen om zo snel mogelijk hun CO2-uitstoot te verminderen. 

Er is geen goed argument om klimaatactie uit te stellen. De technologieën bestaan om op kosteneffectieve wijze wereldwijd een groene transformatie te bewerkstelligen. Klimaatleiders – overheden en bedrijven – moeten nu kordate stappen ondernemen om hun CO2-uitstoot te verminderen.

Bij Ørsted is het onze ambitie om per 2040 over onze hele waardeketen een netto CO2-voetafdruk van nul te hebben. We willen anderen in staat stellen om net zulke grote veranderingen door te voeren, zodat we samen kunnen werken aan een veelbelovende toekomst. 

Hier kun je advies vinden van ‘s werelds meest duurzame energiebedrijf over hoe je jouw klimaatactie kunt versterken in 2022.

Ga naar actieplan


Van onze transformatie naar de jouwe

De wetenschap stelt dat we voor 2030 onze wereldwijde CO2-uitstoot tenminste moeten halveren om een klimaatramp te voorkomen. Maar deze wereldwijde uitstoot blijft jaar na jaar stijgen.

Aangezien 73% van onze CO2-uitstoot afkomstig is van fossiele brandstoffen is het van groot belang om deze te vervangen door hernieuwbare energie, om zo klimaatverandering tegen te gaan. 

In slechts tien jaar tijd zijn wij getransformeerd van een van de meest CO2-intensieve energiebedrijven van Europa naar het meest duurzame energie bedrijf ter wereld. Nu willen we overheden en bedrijven helpen met hun actieplannen. 

Onze visie: werken aan een wereld die volledig draait op groene energie.


Word een wereldwijde klimaatleider


Werkelijke klimaatactie vereist dat overheden en bedrijven onmiddellijk hun CO2-uitstoot verminderen.

Bekijk deze video met Mads Nipper, de CEO van Ørsted, en lees onze lijst met concrete stappen die we zo snel mogelijk moeten nemen.

Jouw partner in de strijd tegen klimaatverandering


Bij Ørsted streven we er elke dag naar om beter te zorgen voor onze planeet. 

We liggen op schema om tegen 2025 CO2-neutraal te zijn in zowel onze energieopwekking als onze andere activiteiten. Onze volgende uitdaging is het CO2-arm maken van onze toeleveringsketen.

We zijn ’s werelds eerste energiebedrijf dat een wetenschappelijk onderbouwde netto-nul doelstelling heeft voor zijn hele toeleveringsketen.

Daarnaast willen we dat alle hernieuwbare energieprojecten die we starten vanaf 2030 – op zijn laatst – een netto positief effect hebben op biodiversiteit. 

Als wereldwijde leider op het gebied van offshore wind bieden we baanbrekende hernieuwbare energie-oplossingen aan op diverse locaties ter wereld en we zijn er trots op dat we sinds 2019 erkend worden als ’s werelds meest duurzame energiebedrijf.

Klimaatactie is dringend nodig en voor ons prioriteit nummer één. Als dat ook voor jou geldt, kunnen we samen een wereld en een Nederland creëren dat volledig draait op groene energie.

FAQ
 • Wat maakt Ørsted het meest duurzame energiebedrijf ter wereld?

  Ørsted is uitgeroepen tot 's werelds meest duurzame energiebedrijf in de Global 100-index in 2019, 2020, 2021 en 2022.

  Dit jaar zijn we ook uitgeroepen tot het zevende meest duurzame bedrijf ter wereld. In 2020 zijn we uitgeroepen tot meest duurzame bedrijf ter wereld, waarmee we het eerste energiebedrijf ooit zijn dat deze eer heeft behaald.

  Volgens Corporate Knights wordt onze sterke prestatie op de ranglijst van 2022 bepaald door*: 

  • Het aandeel van onze inkomsten wat we verdienen met hernieuwbare energie (69%)
  • Onze aanhoudend goede klimaatprestatie door het direct (scope 1) en indirect (scope 2) verminderen van de omvang van onze CO2-uitstoot (gCO2e/kWh) met 11%. 
  • Onze investeringen, uitsluitend in groene energie: Ørsted investeert tot wel 47 miljard euro in de ontwikkeling van hernieuwbare energieprojecten in 2020-2027.
  • Onze goede prestaties op het gebied van betaalde belastingen, betaald ziekteverlof voor werknemers en het waarborgen van veiligheid. 

  *Corporate Knights baseert dit op onze data uit 2020.

 • Wat is Corporate Knights? 

  Corporate Knights Inc. Is een in Toronto gevestigde uitgeverij en onderzoeksbureau. Ze geven elke drie maanden een duurzaam zakenmagazine uit en de onderzoeksafdeling publiceert ranglijsten en financiële productbeoordelingen op basis van de duurzaamheidsprestaties van bedrijven. Sinds 2005 publiceert Corporate Knights de jaarlijkse Global 100-index van ‘s werelds meest duurzame bedrijven – een gezaghebbende en alom gerespecteerde index van de prestaties van bedrijven op het gebied van duurzaamheid. De Global 100-index wordt elk jaar bekendgemaakt tijdens het World Economic Forum in Davos.

  Als ’s werelds grootste tijdschrift op het gebied van duurzaamheid en verantwoord ondernemen is Corporate Knights een prominent merk van clean capitalist media. Hun visie is om informatie te verstrekken die markten in staat stelt een betere wereld te bevorderen.

 • Welke methodologie gebruikt Corporate Knights voor de Global 100-index?

  Corporate Knights rangschikt de 100 meest duurzame bedrijven ter wereld. Deze vertegenwoordigen de top 1% ter wereld op het gebied van duurzaam ondernemen. De ranglijst is sector overschrijdend, inclusief de industriële, financiële, IT-, consumenten- en gezondheidszorgsector.

  Voor de 2022 Global 100-index beoordeelde Corporate Knights meer dan 6.900 bedrijven met meer dan 1 miljard dollar aan inkomsten op parameters zoals C02 emissies en waterverbruik, betaalde belastingen en genderdiversiteit van het bestuur.

  In de analyse worden de financiële prestaties en de levensduur van de bedrijven van de Global 100-bedrijven, die iets meer dan 1% van de beoordeelde bedrijven vertegenwoordigen, vergeleken met de MSCI All Country World Index.

  Volgens Corporate Knights ondersteunt de Global 100-index ‘het sterker wordende argument dat duurzame bedrijfsprestaties consistent zijn met gelijk of beter rendement voor investeerders en een langere levensduur van het bedrijf.’ Ze voegen eraan toe dat Global 100-bedrijven consequent beter presteren dan MSCI ACWI-bedrijven op het gebied van de CEO-medewerker salaris ratio, genderdiversiteit van het bestuur, het betalen van een eerlijk aandeel belastingen en verschillende andere specifieke statistieken die een rol spelen in de ranglijst.

 • Wat is het belang van duurzaamheid in het bedrijfsleven?

  Door het werk van activistische bewegingen, ambitieuze politici en de voorlopers uit het bedrijfsleven eist de wereld van bedrijven dat ze werk maken van duurzaamheidsbeleid en klimaatactie. In de toekomst blijven deze eisen de keuzes en de loyaliteit van de consument bepalen.

  Geconfronteerd met de existentiële dreiging van de wereldwijde klimaatcrisis, beginnen bedrijven over de hele wereld duurzamere manieren van zakendoen te verkennen. Ze kijken naar de langetermijneffecten van hun werk op het lokale milieu, de samenleving en de economie en vragen zich af of hun bedrijf ook echt een meetbare, positieve bijdrage levert.

  Duurzaam ondernemen is zowel een morele verplichting als slim zakendoen. Vergroenen is ook een concurrentievoordeel en een cruciale factor in het succes op de lange termijn van bedrijven. Bedrijven die CO2-reductie in hun strategie integreren, zijn na verloop van tijd waarschijnlijk winstgevender en duurzamer. Ze zijn waarschijnlijk ook aantrekkelijker voor beleggers die steeds vaker willen weten wat de klimaateffecten zijn van de bedrijven waarin ze beleggen.

  Hoewel het aanpassen van bedrijfsmodellen op de huidige (klimaat)wetenschappelijke inzichten geld kost, zijn de kosten van niets doen aanzienlijk hoger. De wereld moet nu iets doen aan het klimaat en bedrijven zullen daar een cruciale rol in spelen.

  "Wij zijn ervan overtuigd dat er op de lange termijn geen spanning bestaat tussen duurzaamheid en financiële waarde creatie" - Mads Nipper, CEO

  Bekijk hier Ørsted's duurzaamheidsbeoordelingen en rapportages.