Hoe overheden en bedrijven de uitstoot van CO2 fors kunnen verlagen


Er zijn effectieve stappen die overheden en bedrijven onmiddellijk kunnen en moeten nemen om een CO2-arme energiesector tot stand te brengen.

Het is van groot belang dat we nu allemaal actie ondernemen om de opwarming van de aarde beperken tot 1.5˚C. Hier kun je advies vinden van ’s werelds meest duurzame energiebedrijf over hoe de uitstoot van CO2 fors verlaagd kan worden.

Download handboek


Wat overheden moeten doen


Hernieuwbare energie is vandaag de dag al de goedkoopste energie-oplossing in twee-derde van de wereld. Het in leven houden van de 1.5˚C-doelstelling vereist daarentegen de bouw van tweemaal zoveel wind- en zonne-parken in de komende acht jaar als wat voorheen in totaal is gebouwd. 

Daarnaast wordt de groene revolutie aanzienlijk vertraagd door toedoen van de passiviteit van overheden in sommige landen.

Om de private sector in staat te stellen om op grote schaal te beginnen met het leveren van groene energie moeten overheden:


1.

Hogere lange- en korte termijn doelen stellen voor het inzetten van hernieuwbare energie
Een betrouwbare aanwas van zon- en windenergie projecten en een transparante markt reduceren kapitaalkosten en geven een duidelijk signaal af aan de hernieuwbare energie-industrie om te investeren. 

2.

Sneller land en zee beschikbaar maken
Het ontwikkelen van hernieuwbare energiebronnen vereist dat land en zee hiervoor ter beschikking wordt gesteld, onder andere door middel van een maritiem ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening op land, waarbij eveneens rekening wordt gehouden met biodiversiteit en alternatief gebruik van zeeën.

3.

Besluitvormingsprocessen die gemeenschappelijk gebruik van zeeën mogelijk maken versnellen
Het aanvragen van bouwvergunningen moet makkelijker en voorspelbaarder worden gemaakt, zodat de goedkeuring van nieuwe wind- en zonneparken eerlijk en transparant verloopt, zonder onnodige en prijzige projectvertragingen.

4.

Elektriciteitsnetwerken vernieuwen
De opslag, transmissie en distributie van energie moeten worden vernieuwd zodat de kloof tussen vraag en aanbod hiernaar verkleind kan worden.

5. 

Groene overheidsopdrachten
Overheidsopdrachten bedragen ~ 13 % van het mondiale BBP (bruto binnenlands product). Het opnemen van klimaatcriteria en wereldwijde klimaatnormen voor bedrijven in openbare tenders kan helpen om de duurzame aanbouw van hernieuwbare energiebronnen te realiseren.

6.

Groene waterstofproductie opschalen
Het aandeel hernieuwbare energie in het industrieel verbruik is klein. Met groene waterstof kunnen de grootste uitstoters hun CO2 emissies reduceren. Daarvoor is het nodig dat de opschaling van groene waterstofproductie wordt ondersteund – net als eerder bij wind op zee. 

Wat de private sector moet doen


Terwijl overheden hun ambities verhogen in de aanloop naar COP27 moeten bedrijven eveneens besluitvaardigheid tonen en hun doelen op het gebied van klimaatactie naar boven bijstellen. De netto nul doelstelling van 2050 is een wereldwijd gedeelde missie. Daarom moeten bedrijven die het zich kunnen veroorloven om sneller te handelen dat ook doen.


1. 

Wetenschappelijk onderbouwde doelen voor klimaatactie stellen
Hier kun je niet omheen: een SBTi laat op wetenschappelijk onderbouwde manier zien dat de meeste bedrijven hun CO2-uitstoot met op zijn minst 90% moeten verminderen voordat ze gebruik maken van onvermijdelijke klimaatcompensatie.

2. 

Rapporteer op transparant wijze over het klimaat
Onvervalste vooruitgang in de vermindering van CO2-uitstoot vereist eveneens onvervalste transparantie. Bedrijven moeten openheid van zaken geven en zich publiekelijk verantwoorden voor de CO2-voetafruk van hun volledige waardeketen.

3.

Help de energietransitie te versnellen 
Met de juiste beleidskaders kan de private sector de energietransitie opschalen, onder ander via corporate power purchase agreements en meer energie-efficiëntie. 

4.

Investeer in bedrijven die zich committeren aan 1.5˚C
Investeerders moeten hun steentje bijdragen door alleen bedrijven te steunen die er actief aan werken om de opwarming van de aarde tot 1.5˚C te beperken. 

5.

Pleit voor het klimaat
Bedrijven zouden moeten pleiten voor concreet en duidelijk beleid, wat afgestemd is op de 1.5˚C doelstelling. Daarnaast moeten ze hun klanten, partners en werknemers in staat stellen om zich uit te spreken en actie te ondernemen voor het klimaat. 

6.

Maak alleen gebruik van klimaatcompensatie met een kwaliteitskeurmerk
Om te compenseren voor hun eigen CO2-uitstoot zouden bedrijven enkel gebruik moeten maken van klimaatcompensatieprojecten die een kwaliteitskeurmerk hebben en daadwerkelijk CO2 uit de lucht halen. 

7.

Klimaatverandering en biodiversiteitsverlies tegelijkertijd aanpakken
De klimaat- en biodiversiteitscrisis gaan hand-in-hand en versterken elkaar. Daarom moeten bedrijven naast het nemen van klimaatactie ook een netto positief effect op biodiversiteit nastreven.