Ons pad van vooruitgang

Een wereld die volledig draait op groene energie. Dat doel is duidelijk. Hoe we daar komen, dat is de vraag. Wij denken; door ons niet langer op barrières blind te staren of alles maar te blijven doen zoals we het altijd deden. Laten we in plaats daarvan de koers van visie en vernieuwing varen en zo met vertrouwen aan onze schone toekomst bouwen. Alleen dán komen we het doolhof van complexiteit door. Op duurzame en ecologisch verantwoorde wijze onze weg uit de klimaat- en energiecrisis vinden.

Het kan wél. 
Offshore wind turbine technicians

Samen barrières overwinnen


We staan voor een ontzettend grote opgave. Nederland wil groeien naar 21 GW wind op zee in 2030. Dat is 5 keer zo veel als nu. Als wereldwijd marktleider wind op zee wil Ørsted haar bijdrage leveren om dat doel te bereiken. Onze missie: een wereld die volledig draait op groene energie.

Om het Nederlandse doel te bereiken, hebben we samen barrières te overwinnen. De meeste van deze barrières zijn technisch, procesmatig of administratief van aard. Dat betekent dat we ze ook weg kunnen nemen: het kan wél.

Volg het pad van vooruitgang.
Ecologie

Leren door te doen


De bouw van windparken op zee heeft onvermijdelijk impact op de ecologie. En hoe we die impact beperken of herstellen, kunnen we alleen in de praktijk ervaren. Daarom moeten we leren door te doen. Want wind op zee kan alleen groeien binnen de grenzen van het ecosysteem.

Onze aanpak is erop gericht om zowel boven- als onderwater zo veel mogelijk positieve impact op het ecosysteem te hebben. Bijvoorbeeld door de negatieve effecten op vogels te verminderen. Dit kan onder meer door het ontwerp van de windturbine en de samenstelling van het park af te stemmen. We kunnen de zichtbaarheid van wieken vergroten, op verzoek – bijvoorbeeld bij vogelmigratie – afschakelen en lichtvervuiling minimaliseren.

Onder water kunnen we de impact op bruinvissen verminderen door het verlagen van het geluidsniveau van onze boten en van de installatie van de windmolens. We dragen bij aan de biodiversiteit van het onderwater ecosysteem door het installeren van kunstmatige riffen, zodat vissen zich thuis voelen. En natuurlijk delen we onze kennis, zodat we allemaal vooruitgang boeken.

Lees meer over Ecologie & Biodiversiteit

Credit: Dutch Maritime Productions / North Sea Nature Untamed

Systeemintegratie

Sleutel in energietransitie


Systeemintegratie is essentieel om de energietransitie te laten slagen. Het huidige energienet raakt aan haar grenzen en kan alle opgewekte energie nauwelijks meer aan. Tegelijkertijd moet de zware industrie flink verduurzamen. Samen moeten we oplossingen vinden om steeds beter elektriciteit om te zetten in andere energiedragers zoals hernieuwbare waterstof. Ook opslag, flexibel vermogen en vraagsturing zijn cruciale elementen.

In Zeeland willen we daarom werk maken van hernieuwbare waterstofproductie met ons SeaH2Land project. Samen met de grote industriële bedrijven in het North Sea Port cluster hebben we de visie gelanceerd om met een 1 GW elektrolyser voor duurzame waterstofproductie de CO2-uitstoot in het Nederlands-Vlaamse industriële cluster fors te verminderen. Zo maken we flinke stappen op het pad naar vooruitgang.

Lees meer over Systemintegratie

Wind turbine close up

Circulariteit

Minder produceren, langer gebruiken


Windmolens op zee hebben tegenwoordig het formaat van de Eiffeltoren. Er zijn dus flink wat grondstoffen nodig om deze te maken. Denk aan beton, staal of koper. Veel van deze materialen kosten veel energie of zijn schaars. Het is daarom van groot belang om zo duurzaam mogelijk met deze materialen om gaan. Zo kijken we kritisch naar hoe ze gemaakt worden en hoe we ze aan het einde van de levensduur recyclen. We willen materiaalgebruik verminderen en zorgen dat wat we gebruiken langer meegaat.

Transparantie in de hele materiaalketen is daarbij ontzettend belangrijk om ervoor te zorgen dat we aan de hoogste standaarden voldoen. Dat vraagt om samenwerking met de gehele keten. Maar ook het ontwerp is essentieel: voor een windpark bij New York hebben we onlangs 6.000 ton staal minder hoeven gebruiken door anders te ontwerpen. Daarbij hergebruiken we materialen waar mogelijk. We laten geen kans onbenut om te voorkomen dat we materialen uit de aarde moeten ontginnen. Zo gaan we steeds vooruit.

Lees meer over circulariteit

Ørsted technicians on a platform


Ontvang onze nieuwsbrief


Wil je ons volgen op weg naar een wereld die helemaal draait op duurzame energie? Dan ben je op de juiste plek.