Covestro case study

Covestro slaat handen ineen met Ørsted om ambitieuze duurzame strategie kracht bij te zetten


Covestro, een van 's werelds toonaangevende leveranciers van hoogwaardige materialen gaat versneld op weg naar duurzame productie via een corporate Power Purchase Agreement (PPA) met Ørsted.


Covestro's inzet voor de duurzame energietransformatie

Covestro, een van de grootste chemische bedrijven van Duitsland, begrijpt het belang van groene elektriciteit voor het realiseren van haar uitgebreide duurzaamheidsstrategie.

Covestro schakelt nu stapsgewijs haar productielocaties over naar hernieuwbare energie en zet zich voortdurend in voor meer energie-efficiëntie. Daarnaast wil het bedrijf ook een sleutelrol spelen in de bredere energietransitie in Duitsland door de groei van groene energie te ondersteunen.

Zonder een overgang naar hernieuwbare energie zal de Duitse industrie volgens het bedrijf niet in staat zijn om de net-zero doelstelling van 2050 te behalen.

Stappenplan richting net-zero

Om de productie effectief te verduurzamen, ging Covestro op zoek naar een partner voor hernieuwbare energie die overweg kon met hun grote ambities en daarnaast stabiele kosten, maatwerk en gedegen expertise kon bieden om een soepele groene transitie te garanderen. 

Records breken met Ørsted

Covestro ging een samenwerking aan met Ørsted, 's werelds meest toonaangevende offshore windbedrijf. Het ging om het grootste zakelijke leveringscontract voor windenergie ooit en werd zo het eerste grote Duitse chemische bedrijf met een meerjarige PPA voor een hernieuwbare energiebron.

Groene stroom uitbreiden door middel van additionaliteit

Vanaf 2025 levert Ørsted Covestro tien jaar lang een overeengekomen hoeveelheid windenergie op zee tegen een vaste prijs – genoeg om een aanzienlijk deel van de elektriciteitsvraag van Covestro in Duitsland te dekken. Deze energie wordt opgewekt door een nieuw windpark in de Noordzee – Borkum Riffgrund 3 – dat het eerste Duitse windpark op zee zonder subsidie wordt.

De overeenkomst voldeed volledig aan de randvoorwaarden van Covestro met betrekking tot additionaliteit en effectiviteit, waardoor het bedrijf een sleutelrol kan spelen in de groene energietransitie. Door de samenwerking met Ørsted krijgt het bedrijf toegang tot groene stroom die afkomstig is van een specifiek windpark op zee, in plaats van een algemene portefeuille aan groene stroom. Voordat het zich onherroepelijk verbindt aan het investeren in de PPA, zal Covestro een gedeeltelijk energieprijsrisico voor Borkum Riffgrund 3 op zich nemen om de definitieve investering in het project veilig te stellen, waardoor het bedrijf kan bijdragen aan de uitbreiding van hernieuwbare energie in Duitsland.

Belangrijkste wapenfeitenvan de PPA

Duur

10 jaar, vanaf 2025


Totaal volume

100 MW


Windpark

Borkum Riffgrund 3

Het PPA-gesprek aangaan

Aangezien PPA's grote, meerjarige investeringen vergen, kan het lastig zijn om de eerste stap te zetten. Eerst moet de volledige organisatie de waarde en het belang van een duurzame transitie onderkennen.

“Door groene stroom in te kopen, ondersteunen we onze totale duurzaamheidsstrategie.
We gaan ervan uit dat dit ons in staat zal stellen om onze klanten te inspireren en te motiveren... en we hopen ook dat de samenwerking met Ørsted de versnelde uitbreiding van hernieuwbare energie in Duitsland zal stimuleren."


Dr. Markus Steilemann,
Covestro CEO

Toch gelooft Sylvia Baumheier, Head of Global Energy Procurement bij Covestro en co-aanjager van de samenwerking samen met Christoph Hörbelt, Lead Business Developer van Ørsted, dat iedereen het vermogen heeft om die eerste stap te zetten. "Energie-inkoop is slechts één van de manieren waarop een bedrijf naar groene stroom om kan schakelen", legt ze uit: "Het kan net zo goed worden voorgesteld door de duurzaamheidsafdeling, klantvragen, investeerdersrelaties, verenigingen of politieke instanties, dochterondernemingen of de raad van bestuur zelf." Al snel besloot Sylvia nader onderzoek te verrichten bij Covestro om belangrijke belanghebbenden te identificeren, het standpunt van het bedrijf over groene energie te helder te krijgen en uit te zoeken waar het onderwerp al speelde.

De juiste partner

Aangezien PPA's om langdurige verplichtingen gaan, is het essentieel om de juiste partner te vinden.
In de woorden van Christoph Hörbelt, die het gesprek en de onderhandelingen voor Ørsted leidt: "Zodra alles van de grond komt, breng je veel tijd met elkaar door. Het is essentieel dat je een partner hebt die in oplossingen denkt in plaats van obstakels." Covestro en Ørsted konden elkaar goed vinden door de constructieve houding en het vermogen om snel te schakelen. Al vroeg werd een basis van vertrouwen gelegd, waardoor Covestro snel kon achterhalen of de PPA inhoudelijk en commercieel haalbaar was.


Het PPA-proces

Ørsted's PPA is afgestemd op de zakelijke behoeften van Covestro. Als partner ondersteunde Ørsted het team van Covestro volledig, waardoor zij in staat was om onderzoek te doen bij haar eigen interne belanghebbenden, toezichthouders, governance en inkoop en ze te informeren over een robuuste PPA. Covestro heeft het hele proces op gang gebracht door alle besluitvormers te verenigen achter een duidelijke strategische grondslag. Sylvia: "Je moet echt intern beoordelen welke opties er allemaal zijn. Wat zijn de wet- en regelgevingskaders? En wat werkt het beste voor ons bedrijf?" Ze benadrukt daarnaast ook het belang van een vroegtijdige, grondige risicobeoordeling, en voegt hieraan toe: "Het is heel belangrijk dat risico's volledig in kaart worden gebracht. Hoewel niet alle risico's kunnen worden beperkt, moeten ze duidelijk worden aangepakt, begrepen en uiteindelijk worden geaccepteerd."


“We hadden een zeer intensieve sessie met onze Raad van Bestuur, waarin we onze inkoopstrategie bespraken en vooral veel spraken over risico's en onze posities en mandaten aanscherpten.”


Sylvia Baumheier,
Head of Global Energy Procurement at
Covestro


Bedrijfsbrede betrokkenheid

Een echt succesvolle PPA vereist steun van de gehele organisatie. Covestro boekte snel vooruitgang en schakelde besluitvormers vroeg in via interne en externe workshops om snel een hoog kennisniveau in het hele bedrijf op te bouwen. De betrokkenheid van deze besluitvormers werd tijdens de onderhandelingen verder gestimuleerd, en zes maanden voordat het contract werd getekend was de helft van de organisatie al volledig gepolst en geïnformeerd over de overeenkomst. Naast het veiligstellen van draagvlak en het aanpassen van de PPA, gaf het proces waardevol inzicht in hoe het bedrijf zich als geheel voelde over een groene transformatie. De samenwerking tussen Ørsted en Covestro symboliseert de betrouwbaarheid van offshore windenergie en laat duidelijk zien dat deze hernieuwbare energiebron klaar is om te worden toegepast op industriële schaal. Het is een ongekende stap voor de chemische industrie in Europa en de uitbreiding van hernieuwbare energie in Duitsland en onderstreept de kritische en directe bijdrage die energieconsumenten kunnen leveren op weg naar een duurzamere wereld.

ONZE ZAKELIJKE PPA-PARTNERS

Onze zakelijke PPA-partners

Verscheidene bedrijven zijn u al voorgegaan en hebben voor Ørsted gekozen om in hun groene energiebehoefte te voorzien. Maak kennis met onze partners en ontdek waarom zij hebben gekozen om samen te werken met 's werelds meest duurzame energiebedrijf.

Danfoss

Toonaangevende fabrikant van energie-efficiënte oplossingen. Danfoss zal hernieuwbare stroom afnemen van ons Deense offshore windpark Horns Rev 2.

Covestro

Toonaangevende polymeerproducent in de wereld. Covestro gaat stroom afnemen van het geplande Borkum Riffgrund 3 offshore windpark in Duitsland.

Northumbrian Water

Northumbrian Water Group gaat een derde van haar vraag naar hernieuwbare energie afnemen van het offshore windpark Race Bank in het Verenigd Koninkrijk.

Nestle VK & I

Eten & drinken, voeding, gezondheid & wellness multinational. Nestle bereikte zijn doelstelling van 100% hernieuwbare energie met een groene PPA.

De zakelijke koopovereenkomsten 

Voorzie in de energiebehoefte van uw bedrijf met hernieuwbare energie tegen een duurzame prijs.

De voordelen van een Ørsted PPA

Een Ørsted PPA heeft veel voordelen voor uw bedrijf, zowel op financieel als op duurzaam gebied.

Onze corporate PPA-partners 

Lees meer over de bedrijven die onze visie delen om een wereld te creëren die volledig draait op groene energie.

Neem contact op met ons

Als u vragen heeft over een koopovereenkomst voor groene stroom van Ørsted en hoe dit uw bedrijf kan helpen, neem dan contact met ons op.