Wereldwijd partnerschap WWF International en Ørsted voor biodiversiteit in zee

WWF, de wereldleider op het gebied van natuurbehoud, en Ørsted, 's werelds meest duurzame energiebedrijf, kondigden vandaag een vijfjarig wereldwijd partnerschap aan. Ørsted en WWF International gaan samen aan de slag met initiatieven om de biodiversiteit in de oceaan te vergroten.  Nieuwe windparken dienen te zorgen voor een netto-positieve biodiversiteitsimpact.

Een geïntegreerde aanpak 

De wereldwijde geïnstalleerde offshore windcapaciteit zal naar verwachting binnen dit decennium met een factor 7 toenemen. Dit is geweldig nieuws voor het klimaat en de natuur, omdat het milieubelastende fossiele brandstoffen vervangt. De klimaat- en natuurcrisis zijn nauw met elkaar verbonden. Toch worden ze vaak afzonderlijk aangepakt, zonder rekening te houden met de effecten of de wisselwerking.

Door de klimaatverandering versnelt het verlies van biodiversiteit. De opwarming van de aarde heeft een zware impact op cruciale ecosystemen, flora en fauna. Oceanen spelen al een belangrijke rol bij de beperking van de klimaatverandering, maar zijn al lang niet meer gezond en hun mogelijkheden tot klimaatverbetering zijn in gevaar. Ørsted en WWF gaan hier samen mee aan de slag.

Marco Lambertini, directeur-generaal van WWF International zegt: “De geplande uitbreiding van windenergie op zee dreigt, als dit op de verkeerde manier gebeurt, een negatieve impact te hebben op de biodiversiteit. Als het echter op de juiste wijze gebeurt, kan het de biodiversiteit van de oceaan versterken. We willen samen een netto-positieve impact op de oceaan. Het is ambitieus, maar het is absoluut noodzakelijk.”

Mads Nipper, CEO van Ørsted, vertelt: “Overheden versnellen de komst van meer windenergie op zee om een einde te maken aan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de wereld van duurzame energie te voorzien. Als het op de juiste manier gedaan wordt, kunnen windprojecten op zee de biodiversiteit vergroten. Dan worden de oceanen gezonder en worden zowel de klimaatcrisis als de crisis in de biodiversiteit aangepakt. Oplossingen moeten elkaar aanvullen en niet ten koste van elkaar gaan.”

WWF en Ørsted gaan:

  • Aan de slag met initiatieven die de biodiversiteit in de oceaan in het algemeen verbeteren en kunnen worden gebruikt als aanvullende maatregelen om een netto-positieve impact op de biodiversiteit te bereiken; 
  • aanbevelingen ontwikkelen voor overheden over hoe zij biodiversiteitsvereisten voor de oceaan beter kunnen opnemen in de ontwikkeling van windenergie op zee
  • oceaangebruikers en degenen die de gezondheid hiervan proberen te beschermen samenbrengen om een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen voor een CO2 vrij energiesysteem dat hand in hand gaat met mariene natuurbescherming en -herstel.

COP27

WWF en Ørsted zullen het internationale debat en de samenwerking die nodig zijn om deze fundamentele wereldwijde verschuiving tot stand te brengen, stimuleren. Als aftrap nodigen Ørsted en WWF vooraanstaande experts uit om tijdens een gezamenlijk evenement tijdens COP27 te bespreken wat de beste manier is om vooruitgang te boeken.

Herstelproject in de Noordzee

Het partnerschap start met een gezamenlijk herstelproject voor mariene ecosystemen in de Noordzee, ondersteund door vooraanstaande academici op dit gebied. Naast de ontwikkeling van nieuwe methoden en technologieën ten behoeve van het oceaanecosysteem, zal dit werk nauwlettend worden gevolgd en gedocumenteerd om de beste manier van opschalen te verfijnen en om windenergie op zee te leveren met een netto-positieve bijdrage aan de mariene biodiversiteit.

Het eerste project richt zich met name op inheemse oesters (Ostrea edulis) en paardenmossels (Modiolus modiolus) in het Deense deel van de Noordzee. Ørsted heeft op dit moment ook al een kunstmatig riffenproject in windpark Borssele 1&2 in het Nederlandse deel van de Noordzee. De soorten worden beschouwd als belangrijke ecosysteembouwers, aangezien de biogene riffen die zij vormen een belangrijke habitat vormen voor een breed scala aan andere zeedieren.

De oplossingen die tijdens het vijfjarige partnerschap worden geleverd, ondersteunen zowel de ambitie op het gebied van biodiversiteit voor 2030 van Ørsted als de duidelijke oproep van het WWF International om het biodiversiteitsverlies tegen 2030 te stoppen en terug te draaien. Meer informatie vindt u hier.
 

 

Netto-positieve biodiversiteitsimpact
Een netto-positieve biodiversiteitsimpact is een meetbare bijdrage waarvan de onvermijdelijke effecten worden geminimaliseerd en beperkt, en er worden actieve stappen ondernomen om de biodiversiteit te verbeteren en ecosystemen te herstellen die momenteel worden bedreigd door de klimaat- en biodiversiteitscrises.

Contactgegevens

Mai-Britt Noe
Hoofd Pers en Media, WWF Denemarken
mai-britt.noe@wwf.dk
+45 28 93 63 28

 

Stefan de Bruijn
Media Relations, NL
xsdeb@orsted.com
+31 6 151 86 200

 

Media Relations NL

bregr@orsted.com

+31 6 44021771