Biodiversiteit

Bouwen in balans met biodiversiteit


Klimaatverandering tegengaan is een van de grootste uitdagingen waar de wereld op dit moment voor staat.


Dit komt voornamelijk door de manier waarop we de wereld met fossiele brandstoffen van energie voorzien. Hier kunnen we verandering in brengen door de volledige overstap te maken op groene energie. Het maken van deze overstap vereist dat we actief samenwerken en de handen ineenslaan te werken aan een volledig groene energievoorziening en natuurbehoud en -herstel.

Klimaatverandering is ook een van voornaamste aanjagers van de afname van biodiversiteit. Biodiversiteit is de wonderbaarlijke variatie in de natuur. Deze variatie is van cruciaal belang voor het voortbestaan van leven op aarde. Daarom is het alarmerend dat de kwaliteit en diversiteit van de natuur met hoge snelheid afneemt.

Groene energie die de natuur tot leven wekt

Wij hebben de ambitie om vanaf uiterlijk 2030 een netto positief effect op de biodiversiteit te hebben bij alle projecten voor hernieuwbare energie die wij realiseren. Meer weten over hoe we dat doen?

De voor de hand liggende oplossing is om klimaatverandering en biodiversiteitsverlies tegelijkertijd tegen te gaan, door fossiele brandstoffen in te wisselen voor hernieuwbare energiebronnen. De uitbouw van hernieuwbare energieoplossingen, waaronder nieuwe windparken op zee, kan op zijn beurt alleen ook minder duurzame effecten hebben op de natuur. Ørsted werkt samen met partners en experts, zoals ARK Natuurontwikkeling en WWF Denemarken, aan het ontwikkelen van projecten en initiatieven die de uitbouw van groene energie kunnen verenigen met natuurbehoud- en herstel.

Kunnen nieuwe windparken op zee hand in hand gaan met de natuur?


Als je denkt aan natuurbescherming, denk je waarschijnlijk niet meteen aan het uitbouwen van windparken op zee. Toch is ARK, een Nederlandse NGO die zich inzet om natuurgebieden te realiseren waarin de natuur zoveel mogelijk haar gang mag gaan, een samenwerkingsverband aangegaan met Ørsted.

“Ark en Ørsted streven eigenlijk naar hetzelfde doel: ervoor zorgen dat je een robuuste, zelfredzame, gezonde zee hebt”, als dus Gijs van Zonneveld, projectleider bij ARK Natuurontwikkeling. ARK wil samen met Ørsted werken aan het leveren van een positieve bijdrage aan de diversiteit en kwaliteit van natuur, zowel binnen als buiten de ontwikkeling van windmolenparken op de Noordzee. “Dat is denk ik het unieke en leuke van de samenwerking tussen ARK en Ørsted: dat we hebben gezegd dat onze verantwoordelijkheid verder gaat dan alleen in die windmolenparken en we aan de slag gaan met natuurontwikkeling in een geschikte omgeving.”

Hoor van onze partners, zoals ARK Natuurontwikkeling en De Rijke Noordzee, en experts waarom we de uitbouw van hernieuwbare energie moeten combineren met het beschermen en versterken van de natuur en hoe we dat het beste kunnen doen.

 

Sustainability Report 2022

Download ons Sustainability Report 2022 en ontdek hoe wij groene energie laten werken voor mensen en de natuur.